Česká Asociace pro Sociální Antropologii

Odkaz: 
http://www.casaonline.cz/
Popis odkazu: 
Česká asociace pro sociální antropologii je občanským sdružením profesionálních akademických pracovníků a pracovnic v sociální antropologii, absolventů a absolventek magisterského studia tohoto oboru a jeho příznivců a příznivkyň z oborů souvisejících. Cílem České asociace pro sociální antropologii je: - podporovat rozvoj sociální antropologie ve vědeckém výzkumu a vzdělávání; - reprezentovat českou sociální antropologii vůči vládním, veřejnoprávním a nevládním organizacím a na mezinárodním antropologickém poli; - popularizovat výsledky sociální antropologie mezi širší veřejností; - vytvářet vazby mezi sociálními antropology a odborníky příbuzných oborů v ČR i v mezinárodním měřítku; - udržovat kontakty a navazovat spolupráci s obdobnými oborovými organizacemi v České republice a v zahraničí. Pro dosažení svých cílů asociace pořádá odborné konference, přednášky a semináře, připravuje a vydává publikace, vypracovává a předkládá návrhy na zlepšení vzdělávání a výzkumu v oboru a nabízí poznatky sociální antropologie k praktickému využití. Asociace si klade za cíl přispívat ke zvyšování kvality oboru. Chce usilovat o dodržování pravidel a norem ve výzkumné a pedagogické praxi a dbát na dodržování etiky vědecké práce. Úkolem asociace je poskytovat svým členům pomoc či asistenci při výzkumné a další badatelské činnosti.
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.