Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu

O pracovišti: 

Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu (CAAT) je výzkumným pracovištěm zřízeným při Katedře antropologie FF ZČU . CAAT se zaměřuje na řešení prakticky orientovaných výzkumů, resp. na možnosti využití výstupů společenskovědních analýz v kontextu sociální a integrační politiky, sociálních služeb a vzdělávací praxe. Základním rámcem činnosti CAAT je 1) aplikovaná antropologie, dynamicky se rozvíjející subdisciplína sociální a kulturní antropologie orientovaná na využití antropologických poznatků ve sféře praxe, a 2) koncept terénního výzkumu, který představuje klíčový metodologický nástroj nejen pro "klasickou" sociální a kulturní antropologii, ale stále častěji i pro prakticky orientované analýzy v prostředí soudobých kompelxních společností. Pracoviště  se vedle ad hoc projektů dlouhodobě podílí na řešení výzkumných zakázek pro Agenturu Evropské unie pro základní práva (European Union Agency for Fundamental Rights, FRA) v rámci výzkumné sítě FRANET, jejímž členem je za Českou republiku.

Realizované projekty za posledních 5 let

BRIZOLIT
Trvání: 11/15-11/18
Zadavatel: Ministerstvo vnitra ČR
Přihlásit se k odběru RSS - Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.