Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu

O pracovišti: 

Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu (CAAT) je výzkumným pracovištěm zřízeným při Katedře antropologie FF ZČU . CAAT se zaměřuje na řešení prakticky orientovaných výzkumů, resp. na možnosti využití výstupů společenskovědních analýz v kontextu sociální a integrační politiky, sociálních služeb a vzdělávací praxe. Základním rámcem činnosti CAAT je 1) aplikovaná antropologie, dynamicky se rozvíjející subdisciplína sociální a kulturní antropologie orientovaná na využití antropologických poznatků ve sféře praxe, a 2) koncept terénního výzkumu, který představuje klíčový metodologický nástroj nejen pro "klasickou" sociální a kulturní antropologii, ale stále častěji i pro prakticky orientované analýzy v prostředí soudobých kompelxních společností. Pracoviště  se vedle ad hoc projektů dlouhodobě podílí na řešení výzkumných zakázek pro Agenturu Evropské unie pro základní práva (European Union Agency for Fundamental Rights, FRA) v rámci výzkumné sítě FRANET, jejímž členem je za Českou republiku.

Realizované projekty za posledních 5 let

BRIZOLIT
Trvání: 11/15-11/18
Zadavatel: Ministerstvo vnitra ČR
Analýza pocitu bezpečí v Českých Velenicích
Trvání: 08/15-10/15
Zadavatel: Úřad vlády České republiky
Analýza strachu z kriminality ve Velkých Hamrech
Trvání: 06/14-09/14
Zadavatel: Úřad vlády České republiky
Severe forms of labour exploitation: Allowing victims of severe forms of labour exploitation to have access to justice in EU Member States
Trvání: 15.01.2014-15.11.2014
Zadavatel: FRA - European Union Agency for Fundamental Rights
The right to independent living of persons with disabilities – mapping institutionalisation in EU Member States
Trvání: 05/14-08/14
Zadavatel: FRA - European Union Agency for Fundamental Rights
National intelligence authorities and surveillance in the EU: Fundamental rights safeguards and remedies
Trvání: 05/14-08/14
Zadavatel: FRA - European Union Agency for Fundamental Rights
EU mapping of child protection systems
Trvání: 15.01.2014-15.11.2014
Zadavatel: European Union Agency for Fundamental Rights
Severe forms of labour exploitation phase II
Trvání: 12.09.2013 - 17.03.2014
Zadavatel: FRA - European Union Agency for Fundamental Rights
Přihlásit se k odběru RSS - Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.