Akce > Workshop

Business anthropology - možnosti aplikované antropologie v marketingovém výzkumu a výzkumu spotřebitelského chování

Datum: 
26. Listopad 2014 - 13:30 - 17:00
Místo konání: 
Katedra antropologie, Sedláčkova 15, SP 320

Business anthropology - možnosti aplikované antropologie  v marketingovém výzkumu a výzkumu spotřebitelského chování

Dne:
26.11.2014 od 13:30 do 17hodin v SP 320

Lektorka:
PhDr. Kateřina Svatoň Gillárová
(FSV UK, členka týmu marketingové a výzkumné agentury Idealisti, s.r.o.)

Anotace:
Seminář se věnuje disciplíně zvané "byznys antropologie" (business anthropology/ ethnography) - jedné z forem aplikované antropologie, ve které jsou prvky etnografického výzkumu používány v marketingovém výzkumu a výzkumu spotřebitelského chování. V českém akademickém i marketingovém prostředí si tato doména své místo stále hledá. V rámci semináře bude tato doména představena, bude upozorněno na její kořeny a původ její popularity v posledních dvou dekádách. Blíže bude popsána rovněž pozice byznys antropologie v českém kontextu a přiblížena podoba, ve které je nejčastěji uplatňována. Dále budou uvedeny a diskutovány konkrétní nejčastěji uplatňované výzkumné techniky a na několika příkladech ilustrováno jejich praktické užití.


Přihlášení :
mailem na T. Zíkovou (tzikova@ksa.zcu.cz) nebo L. Brunclíkovou (brunclik@ksa.zcu.cz) do 24.11.2014!

Kapacita semináře: 10 až 12 osob

Seminář je určen primárně pro studenty doktorských a magisterských oborů, vědecko-výzkumné a akademické pracovníky.

Přednáška je realizována v rámci projektu NOTES – Nové technologie ve vědách o současných i minulých společnostech (CZ.1.07/2.3.00/20.0135). Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu České republiky.

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.