Akce > Seminář

Viktimizace v kontextu sociálního vyloučení

Datum: 
8. Listopad 2016 - 9:00 - 15:00

Katedra antropologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni si Vás dovoluje pozvat na seminář

Viktimizace v kontextu sociálního vyloučení

pořádaného v rámci projektu

Bezpečnostní rizika sociálně vyloučených lokalit: Vytváření znalostí a nástrojů pro management a prevenci kriminality (BRIZOLIT).

Termín: 8. listopadu 2016

Místo konání: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Smetanovy sady 2, Plzeň

Předmětem semináře je prezentace výsledků rozsáhlého viktimizačního šetření, které bylo letos realizováno ve vybraných sociálně vyloučených lokalitách v České republice. Cílovou skupinou semináře jsou pracovníci a pracovnice státní správy a místní samosprávy, neziskového sektoru a odborná veřejnost.

Součástí setkání jsou paralelně konané, expertně moderované workshopy se zaměřením na sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe ve vztahu k sociálně vyloučeným lokalitám v následujících oblastech:

  1. Návykové látky a hazardní hraní (ve spolupráci s Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti)
  2. Násilí z nenávisti  (ve spolupráci s In IUSTITIA, o.p.s.)
  3. Sociální bydlení (ve spolupráci s Platformou pro sociální bydlení, z.s.)

Program:

9:00 – 10:00 registrace

10:00 – 10:45 úvodní slovo a prezentace hlavních výsledků šetření

10:45 – 11:00 přestávka na kávu

11:00 – 12:00 prezentace dílčích výsledků šetření a diskuse

12:00 – 12:55 přestávka na oběd

13:00 – 15:00 tematické workshopy

V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 31. 10. 2016 zde

Další informace o setkání obdržíte na základě registrace na Vámi uvedený kontaktní email.

Kontaktní osoba: Alica Brendzová, Katedra antropologie FF ZČU. Email: abrendz@ksa.zcu.cz. Telefon: 608 307 254. 

Projekt BRIZOLIT (VI20152018022) je podpořen Programem bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015-2020 (BV III/1-VS)

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.