Aplikovaný výzkum

V oblasti aplikovaného výzkumu se specializuje zejména na:

  • Analýzy potřeb (needs assessment ) sociálně znevýhodněných populací pro účely koncipování integračních projektů a sociálních služeb, resp. pro účely (komunitního) plánování sociálních služeb.

  • Analýzy veřejných politik a praxí (policy analysis ) zaměřených především na oblast sociální inkluze/exkluze, migrace a imigrace, integrace cizinců a tzv. „menšin“, interkulturního vzdělávání a na další způsoby politického či veřejného zacházení se sociální a kulturní diferenciací soudobých komplexních společností.

  • Situační a případové analýzy znevýhodněných či sociálně vyloučených populací (potenciálních klientů sociálních a integračních služeb), resp. segregovaných sídelních útvarů obývaných převážně „romskými“ rodinami; ale i situační a případové analýzy cizineckých „komunit“ nebo imigrantských sociálních sítí.

  • Analýzy pocitu bezpečí občanů (fear of crime) a analýzy kriminálního jednání pro účely zpracování různých koncepcí prevence kriminality a pro plánování lokální, regionální i celostátní bezpečnostní politiky.

  • Případové analýzy z oblasti základních lidských práv.

  • Školení v oblasti kvalitativního výzkumu včetně využití CAQDAS.

Při realizaci aplikovaných vůzkumů uplatňujeme kvalitativní i kvantitativní postupy, na výzkumných projektech spolupracujeme s partnerskými organizacemi (především s Demografickým informačním centrem).

Vypracování uvedených typů analýz nabízíme řadě subjektů státní správy, místní samosprávy a nevládním neziskovým organizacím. V případě zájmu o naše služby, prosím, kontaktujte Laco Touška .

Realizované projekty

PreKulta
Trvání: 1.9.2016 - 31.12.2018
Zadavatel: Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020
BRIZOLIT
Trvání: 11/15-11/18
Zadavatel: Ministerstvo vnitra ČR
Analýza pocitu bezpečí v Českých Velenicích
Trvání: 08/15-10/15
Zadavatel: Úřad vlády České republiky
Analýza strachu z kriminality ve Velkých Hamrech
Trvání: 06/14-09/14
Zadavatel: Úřad vlády České republiky
Severe forms of labour exploitation: Allowing victims of severe forms of labour exploitation to have access to justice in EU Member States
Trvání: 15.01.2014-15.11.2014
Zadavatel: FRA - European Union Agency for Fundamental Rights
The right to independent living of persons with disabilities – mapping institutionalisation in EU Member States
Trvání: 05/14-08/14
Zadavatel: FRA - European Union Agency for Fundamental Rights
National intelligence authorities and surveillance in the EU: Fundamental rights safeguards and remedies
Trvání: 05/14-08/14
Zadavatel: FRA - European Union Agency for Fundamental Rights
EU mapping of child protection systems
Trvání: 15.01.2014-15.11.2014
Zadavatel: European Union Agency for Fundamental Rights
Severe forms of labour exploitation phase II
Trvání: 12.09.2013 - 17.03.2014
Zadavatel: FRA - European Union Agency for Fundamental Rights
Indicators on political participation of persons with disabilities
Trvání: 22.07.2013 - 31.12.2013
Zadavatel: FRA - European Union Agency for Fundamental Rights
Indicators on political participation of persons with disabilities
Trvání: 09.08.2013 - 31.12.2013
Zadavatel: FRA - European Union Agency for Fundamental Rights
Victim Support Services in the EU - An overview and assessment of victims´rights in practice Phase IV - The rights and support of victims of the hate crime
Trvání: 22.07.2013 - 31.12.2013
Zadavatel: FRA - European Union Agency for Fundamental Rights
Contribution to Annual Report 2013
Trvání: 01.08.2013 - 31.12.2013
Zadavatel: FRA - European Union Agency for Fundamental Rights
Criminalisation of irregular migration
Trvání: 09.08.2013 - 31.12.2013
Zadavatel: FRA - European Union Agency for Fundamental Rights
Mapping Data Sources on Roma
Trvání: 01.03.2013 - 06.09.2013
Zadavatel: FRA - European Union Agency for Fundamental Rights
Guardianship systems for children victims of trafficking
Trvání: 10.12.2012 - 30.08.2013
Zadavatel: FRA - European Union Agency for Fundamental Rights
Gender-based violence against women - legislation and institutional aspects
Trvání: 17.06.2013 - 23.07.2013
Zadavatel: FRA - European Union Agency for Fundamental Rights
Freedom to conduct a business
Trvání: 18.02.2013 - 30.04.2013
Zadavatel: FRA - European Union Agency for Fundamental Rights
Severe Forms of Labour Exploitation
Trvání: 18.02.2013 - 15.03.2013
Zadavatel: FRA - European Union Agency for Fundamental Rights
Children with disabilities: targeted violence and hostility
Trvání: 21.12.2012 - 25.01.2013
Zadavatel: FRA - European Union Agency for Fundamental Rights
Analýza Programu podpora vzdělávání
Trvání: květen 2012 – červen 2012
Zadavatel: Člověk v tísni, o. p. s.
Analýza role ZŠ praktických v procesu vzdělávání
Trvání: květen 2012 – červen 2012
Zadavatel: Člověk v tísni, o. p. s.
Kvalitativní analýza pocitu bezpečí občanů města Pardubic
Trvání: září 2011 - prosinec 2011
Zadavatel: Statutární město Pardubice
Analýza pocitu bezpečí občanů vybraných obcí Plzeňského kraje
Trvání: březen - červen 2011
Zadavatel: Krajský úřad Plzeňského kraje
Analýza pocitu bezpečí občanů města Rotava
Trvání: březen - červen 2011
Zadavatel: Městský úřad Rotava
Analýza pocitu bezpečí občanů města Sokolov
Trvání: březen - červen 2011
Zadavatel: Magistrát města Sokolov - Městská policie
Analýza pocitu bezpečí občanů vybraných obcí Plzeňského kraje
Trvání: březen - červen 2011
Zadavatel: Krajský úřad Plzeňského kraje
Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín na lokálnej úrovni – úloha samospráv a iných aktérov v tomto procese (České Budějovice)
Trvání: červenec až září 2010
Evaluace vzdělávacích seminářů pro metodiky prevence – projekt KOTVA
Trvání: 2009 - 2010
Zadavatel: Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.
Analýza vzdělávání a podpory učitelů ZŠ a SŠ v tématech extremismu, rasismu, xenofobie a tolerance
Trvání: září 2009 - prosinec 2009
Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Analýza strachu z kriminality v Pardubicích
Trvání: řijen - prosinec 2009
Zadavatel: Statutární město Pardubice - Městská policie
Vytvoření e-learningového portálu zaměřeného na rozvoj orientace sociálně a zdravotně znevýhodněných osob v institucionálním prostředí ČR
Trvání: do 30. 10. 2009
Zadavatel: Nadace Vodafon ČR
Analýza situace "bezdomovců" v Plzni včetně identifikace jejich počtu
Trvání: březen - červen 2009
Zadavatel: Magistrát města Plzně
Analýza strachu z kriminality ve městě Plzni
Trvání: únor - duben 2009
Zadavatel: Magistrát města Plzně
Analýza sociálních potřeb cizinců v Plzni
Trvání: říjen 2008 - leden 2009
Zadavatel: Magistrát města Plzně
Analýza kriminálního jednání a pocitu bezpečí v Plzeňském kraji
Trvání: květen - listopad 2008
Zadavatel: Krajský úřad Plzeňského kraje
Zmapování typů kriminality související se sociálně vyloučenými lokalitami na území města Prahy
Trvání: září 2007 – prosinec 2007
Zadavatel: Odbor bezpečnostní politiky MV ČR
Analýza potřeb uživatelů drog v Domažlicích, Sušici a Nýřanech
Trvání: srpen 2007 – listopad 2007
Zadavatel: Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.
Analýza potřebnosti služeb sociální prevence na území Plzeňského kraje
Trvání: květen - listopad 2007
Zadavatel: Krajský úřad Plzeňského kraje
Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb
Trvání: srpen 2005 – srpen 2007
Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a vládou České republiky
Analýza sociálních potřeb ve městě Bílina pro účely komunitního plánování
Trvání: leden 2007 – březen 2007
Zadavatel: Městský úřad Bílina
Zmapování typů kriminality související se sociálně vyloučenými lokalitami na území města Brna
Trvání: červenec 2006 – prosinec 2006
Zadavatel: Odbor bezpečnostní politiky MV ČR
Zmapování typů kriminality, s nimiž se potýkají sociálně segregované romské komunity žijící na území Karlovarského kraje
Trvání: červenec 2005 – prosinec 2005
Zadavatel: Odbor bezpečnostní politiky MV ČR
Monitoring situácie rómských osád na Slovensku - 2. fáze projektu
Trvání: leden – listpoad 2005
Zadavatel: Nadácia otvorenej spoľočnosti - Open society Foundation, Bratislava, Slovenská republika
Dlouhodobý stacionární terénní výzkum sociálně vyloučených romských komunit (HS 108/03)
Trvání: 2004 - 2005
Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Zajištění monitoringu sociálně vyloučených romských lokalit v České republice vzhledem k probíhajícím nebo potencionálním migračním trendům ze Slovenska
Trvání: září 2004 – prosinec 2004
Zadavatel: IOM, OAMP MV ČR
Přihlásit se k odběru RSS - Aplikovaný výzkum
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.