Antropo-info

Odkaz: 
http://www.antropo-info.cz/
Popis odkazu: 
Informační portál Antropo-info si klade za cíl soustřeďovat a zprostředkovávat informace o připravovaných konferencích a výzvách k publikacím v odborných časopisech (tzv. Call for Papers) z oboru sociokulturní antropologie a vybraných oborů „příbuzných“ (etnologie, sociologie, historie, apod.). Zaměřuje se primárně na konference a periodika České republiky, případně okolních států (Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko). Portál Antropo-info vznikl na základě neblahých zkušeností jeho autorů s šířením informací o připravovaných oborových konferencích. Představuje alternativu pasivnímu spoléhání se na přeposílané emaily kolegů či úmornému prohledávání desítek různých webových stránek. Svým působením chce portál Antropo-info přispět k usnadnění diskuse a spolupráce mezi odborníky i studenty oboru sociokulturní antropologie a na základě témat pořádaných konferencí dokumentovat, jaká problematika je na české sociokulturně antropologické scéně aktuální. Vzhledem k povaze portálu, jakožto zprostředkovatele výměny informací, bychom Vás rádi požádali nejen o šíření povědomí o naší existenci, ale též o aktivní zapojení se do poslání portálu formou poskytování relevantních informací jeho koordinátorům.
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.