Budoucí události

07.12.2017 - 17:00 - 20:00 Migrační politika, uprchlictví a sociální práce s cizinci v ČR Seminář
15.12.2017 - 11:00 - 15:00 Antropologie v archeologické praxi Seminář
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.