Zprávy - oznámení pro celou katedru či pro veřejnost

  • Pozvánka na akci?
  • Informace o pracovních či stipendijních příležitostech pro studenty?
  • Novinka týkající se PRA-SE, SOVY či některého z podobných projektů?
  • Oznámení pro veřejnost?
  • Cokoliv, co se bezprostředně nětýká Vaší výuky?

Publikujte to jako Zprávu. Narozdíl od Oznámení o výuce, která jsou určena pro komunikaci mezi Vámi a Vašimi studenty, je Zpráva univerzálnějším typem obsahu.

 


Kde zprávu zobrazit?

  • Zprávy katedry - interní, převážně provozní sdělení týkající se chodu katedry či významných změn týkajících se studia (kromě Zpráv se ve Zprávách katedry zobrazí také Oznámení o výuce)
  • Aktuality - kanál novinek určený jak studentům, tak veřejnosti
  • Pracovní nabídky
  • Stáže a stipendia

Zpráva bude zobrazena všude, kde určíte - tedy i na více místech zároveň.

 


Kontexty

Týká se zpráva některé z následujících aktivit katedy? Zaškrtnete-li některou z možností,  Vaše Zpráva bude zobrazena také v kontextu zvolené komplexní aktivity.

Naposledy aktualizováno 01.02.2014 - 15:55 (před 9 let 1 měsíc) uživatelem Administrátor.
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.