2. kolo přijímacích zkoušek pro bakalářský a navazující studijní obor Sociální a kulturní antropologie a navazující studijní obor Antropologie populací minulosti

Datum: 
14. Červenec 2019 - 13. Září 2019

Vážení studenti,

2. kolo přijímacích zkoušek pro bakalářský studijní obor Sociální a kulturní antropologie a navazující magisterské studijní obory Sociální a kulturní antropologie a Antropologie populací minulosti proběhne následovně:

Sociální a kulturní antropologie Bc.: Podmínkou přijetí na bakalářská studia je středoškolské vzdělání ukončené maturitou. Uchazeč doloží úspěšné složení maturity úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení doručenou na studijní oddělení do 12. 9. 2019 do 15 hodin. Uchazeči, kteří ukončili středoškolské vzdělání v zahraničí, odevzdají do výše uvedeného data úředně ověřenou kopii nostrifikační doložky podle vyhlášky č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami. Pokud vysvědčení do tohoto data uchazeč nepředloží, přijímací řízení pro něho končí. Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení lze odevzdat na studijním oddělení FF nebo zaslat na adresu Západočeská univerzita v Plzni, studijní oddělení Fakulty filozofické, Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň.

Sociální a kulturní antropologie Mgr.: 10.9.2019, začátek 13:00 hod., místnost SP210, Sedláčkova 15
Antropologie populací minulosti: 10.9.2019, začátek 9:00 hod., místnost SP210, Sedláčkova 15

Přihlášky na bc. a mgr. obory mohou uchazeči podávat elektronicky do 31. 8. 2019. Informace na www.ff.zcu.cz.

J. Vlasáková

Naposledy aktualizováno 14.07.2019 - 21:14 (před 1 rok 4 měsíce) uživatelem Bc. Jitka Vlasáková.
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.