Katedra antropologie (KSA) je pedagogickým, badatelským a výzkumným pracovištěm Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Katedra zajišťuje výuku oboru Sociální a kulturní antropologie (SKA), a to na bakalářské i navazující (magisterské) úrovni, výuku oboru Antropologie populací minulosti (APM) na navazující (magisterské) úrovni a doktorský program Etnologie (ETN). Vedle výuky je na KSA pěstována rozsáhlá výzkumná činnost, a to v oblasti sociální a kulturní antropologie (resp. etnologie) a biologické antropologie.

Smyslem výuky antropologie a etnologie na KSA je poskytovat studentům teoretickou, praktickou a metodologickou průpravu pro profesní uplatnění v rolích specialistů 1. na témata vztahující se především ke kulturní a sociální rozmanitosti soudobých komplexních společností (SKA, ETN) a 2. na témata studia života minulých populací především na základě lidských pozůstatků (APM).

Nástěnka

26.05.2015 - Aktuality, Zprávy katedry
Aplikovaná antropologie ve veřejném prostoru 18. — 19. 9. 2015 FHS UK, Jinonice Fakulta humanitních studií Univerizy Karlovy v Praze, Česká asociace pro sociální antropologii a Katedra sociální antropologie Univerzity Pardubice Vás zvou na česko-slovenský workshop. Cílem konference – workshopu... více
03.04.2015 - 26.04.2015 - Aktuality, Zprávy katedry
Vážené kolegyně, vážení kolegové, v termínu od 19. 4. do 26.4 pořádáme jarní metodologické soustředění v Desné v Jizerských horách. Neformální soustředění je zaměřené na rozvoj praktických dovedností v rámci terénního výzkumu za účasti interních i externích lektorů a je určené pregraduálním i... více
29.01.2015 - 07.04.2015 - Aktuality
Katedra dějin umění a kulturního dědictví Ostravské univerzity v Ostravě zve na VI. ročník mezinárodní doktorandské konference s názvem Kreativní město, která proběhne13. května 2015 v Ostravě. Bližší informace, Call for papers a přihlášku naleznete v příloze
01.04.2015 - 02.04.2015 - Aktuality
V příloze naleznete pozvánku na IX. ročník Studentské konference o Balkáně, která se koná 2. června od 10 hod. v prostorách Senátu Parlamentu ČR. Jedná se o ideální příležitost jak získat nové zkušenosti v psaní, obhajobě i publikování odborných prací a v neposlední řadě také finance pro... více
17.03.2015 - 31.03.2015 - Aktuality, Stáže a stipendia, Zprávy katedry
Katedra antropologie FF ZČU vyhlašuje dodatečné výběrového řízení na zahraniční studijní pobyty ERASMUS+ na akademický rok 2015/2016. Termín uzavření přihlášek je 31. března 2015! Využijte jedinečné možnosti studovat semestr na zahraniční univerzitě. Více informací naleznete v příloze... více

Z publikací a filmů

Sládek Vladimír, Galeta Patrik, Blažek Vladimír (eds.)
CZ, 2013, 6 min, Petr Bouška, Šárka Kadlecová, Lubomír Lupták
ČR, 2012, 24 min., M. Hertlová, T. Hirt, L. Hollerová,
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.