Propagační video Katedry antropologie FF ZČU
31.03.2017 - 03.04.2017
Prohlédněte si nové propagační video Katedry antropologie FF KSA ZČU
Archaeologies of waste: encounters with the unwanted
14.12.2016
Sosna, Daniel & Lenka Brunclíková, eds. 2016.
Viktimizace v kontextu sociálního vyloučení
08.11.2016
Seminář Viktimizace v kontextu sociálního vyloučení

Katedra antropologie (KSA) je pedagogickým, badatelským a výzkumným pracovištěm Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Katedra zajišťuje výuku oboru Sociální a kulturní antropologie (SKA), a to na bakalářské i navazující (magisterské) úrovni, výuku oboru Antropologie populací minulosti (APM) na navazující (magisterské) úrovni a doktorský program Etnologie (ETN). Vedle výuky je na KSA pěstována rozsáhlá výzkumná činnost, a to v oblasti sociální a kulturní antropologie (resp. etnologie) a biologické antropologie.

Smyslem výuky antropologie a etnologie na KSA je poskytovat studentům teoretickou, praktickou a metodologickou průpravu pro profesní uplatnění v rolích specialistů 1. na témata vztahující se především ke kulturní a sociální rozmanitosti soudobých komplexních společností (SKA, ETN) a 2. na témata studia života minulých populací především na základě lidských pozůstatků (APM).

Nástěnka

07.12.2016 - 09.02.2017 - Aktuality, Stáže a stipendia
Vážení studenti, vedení Fakulty filozofické ZČU vyhlašuje konkurz pro studenty prezeční formy bakalářského, magisterského a doktorského studia FF ZČU na obsazení volných míst v rámci programu INTER-17 (FREE MOVERS). Zmíněný program umožňuje studentům uskutečnit v kalendářním roce 2017 (tedy... více
12.01.2017 - 04.02.2017 - Aktuality, Stáže a stipendia
Katedra antropologie FF ZČU vyhlašuje výběrové řízení na studijní pobyty v zahraničí v letním semestru akademického roku 2017/2018 na evropské univerzity. Přihlášky odevzdávejte na sekretariátu KSA FF ZČU, k rukám či do schránky Jitce Vlasákové (SP 307, Sedláčkova 15), do... více
03.11.2016 - Aktuality
Vážení studenti, dovolte, abychom Vás jménem volební komise informovali o tom, že volby do AS FF se uskuteční v místnosti JJ-305 ve dnech 22. a 23. 11. 2016. Volební místnost bude otevřená 22. 11. 2016 v čase 10:00 - 19.00 a 23. 11. 2016 v čase 9:00 - 17:00. Dovolte mi Vás také... více
14.10.2016 - Aktuality, Stáže a stipendia
Česká asociace pro sociální antropologii (CASA) vyhlašuje první ročník soutěže o nejlepší studentskou (bakalářskou a magisterskou) práci v oblasti sociální antropologie. Vítěz(ka) soutěže získá možnost publikovat svůj text v časopise Cargo, roční členství v CASA a finanční ocenění ve výši 3000... více
27.09.2016 - 06.10.2016 - Aktuality, Stáže a stipendia, Zprávy katedry
Katedra antropologie FF ZČU vyhlašuje dodatečné výběrové řízení na studijní pobyty v zahraničí v letním semestru akademického roku 2016/2017 na evropské univerzity. Přihlášky odevzdávejte na sekretariátu KSA FF ZČU, k rukám či do schránky Nině Fárové (SP 306, Sedláčkova 15), do... více

Z publikací a filmů

ČR, 2012, 24 min., M. Hertlová, T. Hirt, L. Hollerová,
Studio vizuální etnografie
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.