Doc. PhDr. Ladislav Šmejda Ph.D. (26. 8. 1975 - 27. 11. 2022)
30.11.2022 - 31.12.2022
S hlubokým zármutkem vám oznamujeme, že nás dne 27. listopadu 2022 opustil náš kolega a kamarád Ladislav Šmejda
Přijímací řízení pro akademický rok 2022/2023
18.01.2022 - 30.04.2022
Katedra antropologie otevírá studijní program Sociální a kulturní antropologie pro uchazeče o bakalářské a navazující magisterské studium.
Oběť pro život: tradice a spiritualita dnešních Mayů
11.03.2021
Vyšla kniha Jana Kapusty Oběť pro život: tradice a spiritualita dnešních Mayů.

Katedra antropologie (KSA) je pedagogickým, badatelským a výzkumným pracovištěm Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Katedra zajišťuje výuku oboru Sociální a kulturní antropologie (SKA), a to na bakalářské i navazující (magisterské) úrovni, výuku oboru Antropologie populací minulosti (APM) na navazující (magisterské) úrovni a doktorský program Etnologie (ETN). Vedle výuky je na KSA pěstována rozsáhlá výzkumná činnost, a to v oblasti sociální a kulturní antropologie (resp. etnologie) a biologické antropologie.

Smyslem výuky antropologie a etnologie na KSA je poskytovat studentům teoretickou, praktickou a metodologickou průpravu pro profesní uplatnění v rolích specialistů 1. na témata vztahující se především ke kulturní a sociální rozmanitosti soudobých komplexních společností (SKA, ETN) a 2. na témata studia života minulých populací především na základě lidských pozůstatků (APM).

Nástěnka

09.02.2023 - 31.08.2023 - Aktuality, Všeobecné informace a pokyny, Zprávy katedry
středa 31.8.2023 odevzdání tezí disertačních prací/disertačních prací říjen 2023  - termín SDZ Dokumenty potřebné k SDZ naleznete zde: http://www.antropologie.org/cs/dokumenty-k-sdz Podklady pro SDZ odevzdávejte na studijním oddělení k rukám pí. Tvrdé.
25.01.2023 - 25.04.2023 - Aktuality, Zprávy katedry
Jednotlivé texty celého čísla jsou volně přístupné na stránkách časopisu http://www.antropoweb.cz/webzin/index.php/webzin/index.
24.04.2023 - Aktuality
02.01.2023 - 10.02.2023 - Aktuality, Stáže a stipendia, Zprávy katedry
Vážení studenti, dovolte mi vás informovat, že bylo vyhlášeno výběrové řízení INTER-23 “Freemovers“. Podrobnosti viz příloha. Nela Štorková
14.12.2022 - 01.02.2023 - Aktuality, Stáže a stipendia, Zprávy katedry
Katedra antropologie FF ZČU vyhlašuje výběrového řízení na studijní pobyty v zahraničí v akademickém roce 2023/2024 na evropské univerzity. Přihlášky podávejte pomocí portálové aplikace ECTS výjezdy (na Vašem profilu portálu ZČU) nejpozději do 31. ledna 2023 (... více

Z publikací a filmů

CZ, 2013, 6 min, Barbora Novotná, Maria Alvarez, Martin Musil
CZ, 2013, 10 min, Paula Ďurinová, Petra L. Burzová, Jiří Majer
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.