Breaking Bad: No way back...
19.11.2014
Lecture by Ruben Boers and Daniël Rambaran, The Hague University
PRA-SE
17.10.2014 - 19.12.2014
Nové PRAktické SEmináře v ZS 2014/15

Katedra antropologie (KSA) je pedagogickým, badatelským a výzkumným pracovištěm Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Katedra zajišťuje výuku oboru Sociální a kulturní antropologie (SKA), a to na bakalářské i navazující (magisterské) úrovni, výuku oboru Antropologie populací minulosti (APM) na navazující (magisterské) úrovni a doktorský program Etnologie (ETN). Vedle výuky je na KSA pěstována rozsáhlá výzkumná činnost, a to v oblasti sociální a kulturní antropologie (resp. etnologie) a biologické antropologie.

Smyslem výuky antropologie a etnologie na KSA je poskytovat studentům teoretickou, praktickou a metodologickou průpravu pro profesní uplatnění v rolích specialistů 1. na témata vztahující se především ke kulturní a sociální rozmanitosti soudobých komplexních společností (SKA, ETN) a 2. na témata studia života minulých populací především na základě lidských pozůstatků (APM).

Nástěnka

19.11.2014 - Aktuality, Stáže a stipendia, Zprávy katedry
Vážení studenti, ve středu 19. listopadu 2014 se od 14 hodin v Sedláčkově ulici 15, zasedací místnost FF SP 319 uskuteční schůzka, na které budou podány informace o studijních stážích v zahraničí (zejména programu Erasmus+ a INTER15 - bývalý Free movers).  Schůzky se zúčastní zástupci FF a... více
12.11.2014 - 13.11.2014 - Aktuality, Zprávy katedry
Pro volby do AS FF byl vyhlášen termín: 12.-13.11. 2014. Volby se uskuteční v místnosti SO108 (DFF) od 9:00 do 17:00. Seznam kandidátů a další informace naleznete zde.
17.09.2014 - 08.10.2014 - Aktuality, Stáže a stipendia, Zprávy katedry
Katedra antropologie FF ZČU vyhlašuje dodatečné výběrového řízení na zahraniční studijní pobyty ERASMUS+ na letní semestr 2014/2015. Termín uzavření přihlášek je 7. října 2014! Možnost zahraniční stáže na univerzitách v Barceloně, Sofii, Regensburgu, atd. Více informací naleznete v příloze! V... více
25.09.2014 - 26.09.2014 - Aktuality, Zprávy katedry
Katedra antropologie FF ZČU si Vás dovoluje pozvat na informačně seznamovací, které proběhne ve dnech 25. a 26. 9. 2014 v Dobřichovicích. Cílem setkání je ještě před započetím výuky představit studentům prvních ročníku, co je čeká, jaké příležitosti Katedra antropologie (resp. Fakulta filozofická a... více
19.06.2014 - Aktuality, Pracovní příležitosti, Stáže a stipendia
Katedra antropologie nabízí možnost spoluúčasti na výzkumném šetření, které bude realizováno během letních prázdnin. Konkrétně hledáme studenty na pozice tazatelů, případně na další spolupráci (přepis dat a jejich analýza, pomoc při realizaci kvalitativní fáze výzkumu apod.). Předpokládaný termín... více

Z publikací a filmů

Tomáš Hirt a Marek Jakoubek (eds.)
CZ, 2013, 6 min, Petr Bouška, Šárka Kadlecová, Lubomír Lupták
CZ, 2013, 6 min, Barbora Novotná, Maria Alvarez, Martin Musil
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.