Praktické semináře
20.03.2017 - 30.04.2017
Praktické semináře na letní semestr! Přihlašování otevřeno!
Propagační video Katedry antropologie FF ZČU
31.03.2017 - 03.04.2017
Prohlédněte si nové propagační video Katedry antropologie FF KSA ZČU
Archaeologies of waste: encounters with the unwanted
14.12.2016
Sosna, Daniel & Lenka Brunclíková, eds. 2016.

Katedra antropologie (KSA) je pedagogickým, badatelským a výzkumným pracovištěm Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Katedra zajišťuje výuku oboru Sociální a kulturní antropologie (SKA), a to na bakalářské i navazující (magisterské) úrovni, výuku oboru Antropologie populací minulosti (APM) na navazující (magisterské) úrovni a doktorský program Etnologie (ETN). Vedle výuky je na KSA pěstována rozsáhlá výzkumná činnost, a to v oblasti sociální a kulturní antropologie (resp. etnologie) a biologické antropologie.

Smyslem výuky antropologie a etnologie na KSA je poskytovat studentům teoretickou, praktickou a metodologickou průpravu pro profesní uplatnění v rolích specialistů 1. na témata vztahující se především ke kulturní a sociální rozmanitosti soudobých komplexních společností (SKA, ETN) a 2. na témata studia života minulých populací především na základě lidských pozůstatků (APM).

Nástěnka

11.07.2017 - Aktuality
Ve dnech 7. - 10. září proběhne v Železné u Přílep „Politický potlač: Setkání a letní škola nad koncepty a metodami pro kritický výzkum politiky“, jehož spoluorganizátorem je i Katedra antropologie FF ZČU. Jedná se o netradiční setkání nad různými podobami kritického výzkumu politiky. Hlavním cílem... více
15.02.2017 - 07.04.2017 - Aktuality, Stáže a stipendia
Vážení studenti, vedení Fakulty filozofické ZČU vyhlašuje konkurz pro studenty prezeční formy bakalářského, magisterského a doktorského studia FF ZČU na obsazení volných míst v rámci programu INTER-17 (FREE MOVERS). Zmíněný program umožňuje studentům uskutečnit v kalendářním roce 2017 (tedy... více
13.03.2017 - Aktuality, Zprávy katedry
8. interdisciplinární doktorandský seminář se uskuteční 29.3.2017 od 14:00 hod. v místnosti SP 319. Podrobnosti viz příloha. J. Vlasáková
12.01.2017 - 04.02.2017 - Aktuality, Stáže a stipendia
Katedra antropologie FF ZČU vyhlašuje výběrové řízení na studijní pobyty v zahraničí v letním semestru akademického roku 2017/2018 na evropské univerzity. Přihlášky odevzdávejte na sekretariátu KSA FF ZČU, k rukám či do schránky Jitce Vlasákové (SP 307, Sedláčkova 15), do... více
03.11.2016 - Aktuality
Vážení studenti, dovolte, abychom Vás jménem volební komise informovali o tom, že volby do AS FF se uskuteční v místnosti JJ-305 ve dnech 22. a 23. 11. 2016. Volební místnost bude otevřená 22. 11. 2016 v čase 10:00 - 19.00 a 23. 11. 2016 v čase 9:00 - 17:00. Dovolte mi Vás také... více

Z publikací a filmů

Blažek Vladimír, Budil Ivo T. (eds.)
CZ, 2014, 11 min, Monika Hertlová, Tomáš Hirt
CZ, 2013, 6 min, Petr Bouška, Šárka Kadlecová, Lubomír Lupták
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.