11. mezinárodní studentská vědecká konference AntropoWebu
15.10.2015 - 16.10.2015
Ve dnech 15.-16. října 2015 se uskuteční již 11. ročník mezinárodní studentské konference Antropowebu
Praktické semináře
07.10.2015 - 31.10.2015
Přihlášky na PRA-SE v ZS 2015/16
Nález člověka hvězdného? V jeskyni je toho ještě mnohem víc, říká člen výzkumného týmu
17.09.2015, 17.09.2015
Nálezů kostí je zhruba 1550, což je v paleoantropologii nevídané, říká antropolog Lukáš Friedl v rozhovoru pro DVTV

Katedra antropologie (KSA) je pedagogickým, badatelským a výzkumným pracovištěm Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Katedra zajišťuje výuku oboru Sociální a kulturní antropologie (SKA), a to na bakalářské i navazující (magisterské) úrovni, výuku oboru Antropologie populací minulosti (APM) na navazující (magisterské) úrovni a doktorský program Etnologie (ETN). Vedle výuky je na KSA pěstována rozsáhlá výzkumná činnost, a to v oblasti sociální a kulturní antropologie (resp. etnologie) a biologické antropologie.

Smyslem výuky antropologie a etnologie na KSA je poskytovat studentům teoretickou, praktickou a metodologickou průpravu pro profesní uplatnění v rolích specialistů 1. na témata vztahující se především ke kulturní a sociální rozmanitosti soudobých komplexních společností (SKA, ETN) a 2. na témata studia života minulých populací především na základě lidských pozůstatků (APM).

Nástěnka

30.09.2015 - Aktuality
Pozvánka na seminář Predátoři, lovci a sběrači: Jak smysluplně a odpovědně publikovat ve společenských vědách? Podrobnější informace viz příloha. J. Vlasáková
24.09.2015 - Aktuality
Na základě konference "Aplikovaná antropologie ve veřejném prostoru", která se konala na půdě FHS UK, je nyní vyhlášen call pro tematické číslo antropologického časopisu CARGO na stejné téma.  Deadline pro krátké abstrakty je již příští týden - 30.září! Všechny informace... více
23.09.2015 - Aktuality, Pracovní příležitosti
Muzem v Chebu hledá studenty na dobrovolnou výpomoc v termínu 5.-9. října (1-2 dny podle individuálního času) při preventivním zásahu na archeologickém materiálu (textil, useň). Jedná se o výzkum pohřebiště. Práce bude probíhat pod vedením konzervátora a archeologa. Zájemci prosím... více
15.09.2015 - Aktuality, Pracovní příležitosti
Pro nově otevřené středisko v západních Čechách (Drahonice) vypisuje SUZ výběrová řízení na nově vzniklé pozice. Nabídka zaměstnání je aktualizována zde: http://www.suz.cz/uvod/nabidka-zamestnani/ - nabídka se bude v následujících dnech rozšiřovat. Akruální informace pro dárce a... více
23.06.2015 - 31.08.2015 - Aktuality, Pracovní příležitosti, Stáže a stipendia, Zprávy katedry
Hledáme studentky a studenty ke spolupráci na výzkumu v Českých Velenicích. Sběr dat formou dotazníků a polostrukturovaných rozhovorů proběhne první týden v září, resp. od 31. 8. 2015. Slušná finanční odměna formou stipendia, doprava a ubytování hrazeno katedrou. Možnost další spolupráce... více

Z publikací a filmů

CZ, 2014, 11 min, Monika Hertlová, Tomáš Hirt
ČR, 2012, 4 min , Anna Becková & Lucie Benčíková & Martin Jakub
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.