Viktimizace v kontextu sociálního vyloučení
08.11.2016
Seminář Viktimizace v kontextu sociálního vyloučení
Praktické semináře
01.10.2016 - 31.10.2016
http://www.antropologie.org/cs/pra-se/pra-se-zs-2016

Katedra antropologie (KSA) je pedagogickým, badatelským a výzkumným pracovištěm Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Katedra zajišťuje výuku oboru Sociální a kulturní antropologie (SKA), a to na bakalářské i navazující (magisterské) úrovni, výuku oboru Antropologie populací minulosti (APM) na navazující (magisterské) úrovni a doktorský program Etnologie (ETN). Vedle výuky je na KSA pěstována rozsáhlá výzkumná činnost, a to v oblasti sociální a kulturní antropologie (resp. etnologie) a biologické antropologie.

Smyslem výuky antropologie a etnologie na KSA je poskytovat studentům teoretickou, praktickou a metodologickou průpravu pro profesní uplatnění v rolích specialistů 1. na témata vztahující se především ke kulturní a sociální rozmanitosti soudobých komplexních společností (SKA, ETN) a 2. na témata studia života minulých populací především na základě lidských pozůstatků (APM).

Nástěnka

14.10.2016 - Aktuality, Stáže a stipendia
Česká asociace pro sociální antropologii (CASA) vyhlašuje první ročník soutěže o nejlepší studentskou (bakalářskou a magisterskou) práci v oblasti sociální antropologie. Vítěz(ka) soutěže získá možnost publikovat svůj text v časopise Cargo, roční členství v CASA a finanční ocenění ve výši 3000... více
27.09.2016 - 06.10.2016 - Aktuality, Stáže a stipendia, Zprávy katedry
Katedra antropologie FF ZČU vyhlašuje dodatečné výběrové řízení na studijní pobyty v zahraničí v letním semestru akademického roku 2016/2017 na evropské univerzity. Přihlášky odevzdávejte na sekretariátu KSA FF ZČU, k rukám či do schránky Nině Fárové (SP 306, Sedláčkova 15), do... více
23.03.2016 - 08.04.2016 - Aktuality, Stáže a stipendia
Katedra antropologie FF ZČU vyhlašuje 2. kolo výběrového řízení na studijní pobyty v zahraničí v akademickém roce 2016/2017 na evropské univerzity. Přihlášky odevzdávejte na sekretariátu KSA FF ZČU, k rukám či do schránky Kláře Vankové (SP 306), Sedláčkova 15, do úterý 5. dubna... více
10.03.2016 - 16.03.2016 - Aktuality, Zprávy katedry
Pozvánka na přednášku Petra Pokorného na téma Vzestup a pád našich pralesů 16.3.2016. Podrobnosti viz příloha. J. Vlasáková
07.02.2016 - Aktuality, Pracovní příležitosti, Stáže a stipendia, Zprávy katedry
Hledáme studenty a studentky na pozici tazatelů a tazatelek v rámci rozsáhlého viktimologického výzkumu, který bude probíhat na území celé České republiky od dubna do června tohoto roku. Finanční odměna formou stipendia. V případě zájmu vyplňte formulář zde. Další informace obdrží... více

Z publikací a filmů

Marek Jakoubek a Lenka Budilová (eds.)
CZ, 2013, 6 min, Petr Bouška, Šárka Kadlecová, Lubomír Lupták
CZ, 2013, 9 min, Agnieszka Suszko, Pavel Borecký, Petr Nuska
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.