Katedra antropologie (KSA) je pedagogickým, badatelským a výzkumným pracovištěm Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Katedra zajišťuje výuku oboru Sociální a kulturní antropologie (SKA), a to na bakalářské i navazující (magisterské) úrovni, výuku oboru Antropologie populací minulosti (APM) na navazující (magisterské) úrovni a doktorský program Etnologie (ETN). Vedle výuky je na KSA pěstována rozsáhlá výzkumná činnost, a to v oblasti sociální a kulturní antropologie (resp. etnologie) a biologické antropologie.

Smyslem výuky antropologie a etnologie na KSA je poskytovat studentům teoretickou, praktickou a metodologickou průpravu pro profesní uplatnění v rolích specialistů 1. na témata vztahující se především ke kulturní a sociální rozmanitosti soudobých komplexních společností (SKA, ETN) a 2. na témata studia života minulých populací především na základě lidských pozůstatků (APM).

Nástěnka

18.09.2022 - 14.10.2022 - Aktuality, Zprávy katedry
Své příhlášky na Studentskou antropologickou konferenci posílejte do 14. 10. 2022!!!
17.08.2022 - 30.09.2022 - Aktuality, Zprávy katedry
Vážené studentky, vážení studenti po dobu pracovní neschopnosti doc. Šmejdy se obracejte na dr. Hirta.
02.09.2022 - 06.09.2022 - Aktuality, Zprávy katedry
Harmonogram SZZ konajících se v termínu 5. a 6. září naleznete v příloze.
30.05.2022 - 01.09.2022 - Aktuality, Všeobecné informace a pokyny, Zprávy katedry
Úřední hodiny sekretariátu KSA jsou každé pondělí a středu od 10:00 do 14:00. Kontaktní email: ksa1@ksa.zcu.cz.  
09.02.2022 - 31.08.2022 - Aktuality, Všeobecné informace a pokyny, Zprávy katedry
středa 31.8.2022 odevzdání tezí disertačních prací/disertačních prací říjen 2022  - termín SDZ Dokumenty potřebné k SDZ naleznete zde: http://www.antropologie.org/cs/dokumenty-k-sdz Podklady pro SDZ odevzdávejte na studijním oddělení k rukám pí. Tvrdé.

Z publikací a filmů

Laco Toušek, Václav Walach, Petr Kupka, Kateřina Tvrdá, Alica Brendzová, Ľubomír Lupták, Tereza Dvořáková, Ondřej Plachý, Klára Vanková
ČR, 2012, 24 min., M. Hertlová, T. Hirt, L. Hollerová,
CZ, 2013, 10 min, Paula Ďurinová, Petra L. Burzová, Jiří Majer
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.