Praktické semináře ZS 2019/2020
14.10.2019 - 30.11.2019
Jedinečné parktické semináře otevřeny!
Krize bydlení - Ukončování bezdomovectví - Sociální bydlení
11.10.2019
Konference Krize bydlení - Ukončování bezdomovectví - Sociální bydlení
Labyrintem zločinu a chudoby
22.02.2019
Publikace kolektivu BRIZOLIT.

Katedra antropologie (KSA) je pedagogickým, badatelským a výzkumným pracovištěm Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Katedra zajišťuje výuku oboru Sociální a kulturní antropologie (SKA), a to na bakalářské i navazující (magisterské) úrovni, výuku oboru Antropologie populací minulosti (APM) na navazující (magisterské) úrovni a doktorský program Etnologie (ETN). Vedle výuky je na KSA pěstována rozsáhlá výzkumná činnost, a to v oblasti sociální a kulturní antropologie (resp. etnologie) a biologické antropologie.

Smyslem výuky antropologie a etnologie na KSA je poskytovat studentům teoretickou, praktickou a metodologickou průpravu pro profesní uplatnění v rolích specialistů 1. na témata vztahující se především ke kulturní a sociální rozmanitosti soudobých komplexních společností (SKA, ETN) a 2. na témata studia života minulých populací především na základě lidských pozůstatků (APM).

Nástěnka

22.06.2020 - 19.10.2020 - Aktuality, Zprávy katedry
Výzva pro podávání příspěvků na podzimní Studentskou antropologickou konferenci v Plzni (26. 11. 2020) zveřejněna!
01.05.2020 - 30.06.2020 - Aktuality, Zprávy katedry
29.10.2019 - 30.06.2020 - Aktuality, Všeobecné informace a pokyny, Zprávy katedry
pondělí 27. 4. 2020 odevzdání disertačních prací pondělí  4. května 2020 - odevzdání tezí disertačních prací Dokumenty potřebné k SDZ naleznete zde: http://www.antropologie.org/cs/dokumenty-k-sdz Z důvodu současného stavu prosím odevzdávejte podklady elektronicky emailem Nele... více
04.03.2020 - 31.05.2020 - Aktuality, Stáže a stipendia, Zprávy katedry
Vážení studenti, v příloze naleznete informace k vyhlášení dodatečného celouniverzitního výběrového řízení v rámci programu INTER-20. J. Vlasáková
01.04.2020 - 30.04.2020 - Aktuality, Zprávy katedry
Vážení zájemci o studium, Fakulta filozofická prodloužila termín pro podání přihlášek ke studiu do 30.4.2020. J. Vlasáková

Z publikací a filmů

Laco Toušek, Václav Walach, Petr Kupka, Kateřina Tvrdá, Alica Brendzová, Ľubomír Lupták, Tereza Dvořáková, Ondřej Plachý, Klára Vanková
ČR, 2012, 24 min., M. Hertlová, T. Hirt, L. Hollerová,
ČR, 2012, 24 min., M. Hertlová, T. Hirt, L. Hollerová,
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.