Jarní škola fotografie pro sociální vědce
23.05.2014 - 29.05.2014
Přihlášky do 30. dubna 2014.
Možnosti a limity využitia experimentálnej metódy pri sociálnych intervenciách
24.04.2014
Pozor změna: přednáška se uskuteční v náhradní termín 24.4.14!
Balkán a národnostní otázka v první polovině 20. století
01.04.2014
Katedra antropologie FF Západočeské univerzity v Plzni zve na přednášku doc. Václava Štěpánka: Balkán a národnostní otázka v první polovině 20. století.

Katedra antropologie (KSA) je pedagogickým, badatelským a výzkumným pracovištěm Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Katedra zajišťuje výuku oboru Sociální a kulturní antropologie (SKA), a to na bakalářské i navazující (magisterské) úrovni, výuku oboru Antropologie populací minulosti (APM) na navazující (magisterské) úrovni a doktorský program Etnologie (ETN). Vedle výuky je na KSA pěstována rozsáhlá výzkumná činnost, a to v oblasti sociální a kulturní antropologie (resp. etnologie) a biologické antropologie.

Smyslem výuky antropologie a etnologie na KSA je poskytovat studentům teoretickou, praktickou a metodologickou průpravu pro profesní uplatnění v rolích specialistů 1. na témata vztahující se především ke kulturní a sociální rozmanitosti soudobých komplexních společností (SKA, ETN) a 2. na témata studia života minulých populací především na základě lidských pozůstatků (APM).

Nástěnka

18.04.2014 - Aktuality
Ve dnech 23. až 27. 5. 2014 pořádá Katedra antropologie FF ZČU Jarní školu fotografie. Veškeré informace i přihlášku naleznete na webové stránce KSA. Poslední termín pro podání přihlášek je 30. 4. 2014.
02.04.2014 - Aktuality, Zprávy katedry
Z důvodu nemoci se bude přednáška A. Findora „Možnosti a limity využitia experimentálnej metódy pri sociálnych intervenciách“ konat v náhradní termín 24. 04. 2014 od 14:30. Místo konání přednášky bude upřesněno. Děkujeme za pochopení.
26.03.2014 - Aktuality, Pracovní příležitosti
Výzkumná společnost GAC spol. s r.o. v rámci realizace projektu „Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR“ vyhlašuje výběrové řízení na terénní kvalitativní výzkumníky. Více informací viz příloha.
23.03.2014 - Aktuality
Katedra antropologie Vás zve na přednášku Národ jako specifický evropský fenomén, kterou 25.3.2014 přednese prof. Miroslav Hroch. Více zde.
20.03.2014 - Aktuality
Pozvánka na přednášku Dr. Jiřího Raka - Češi a jejich "stařičký mocnář" - více informací zde.

Z publikací a filmů

Gabriela Fatková (a kol.)
Studio vizuální etnografie
ČR, 2012, 4 min , Anna Becková & Lucie Benčíková & Martin Jakub
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.