Sympozium Balcanicum 2016
13.10.2016
Katedra antropologie FF ZČU si Vás dovoluje pozvat na interdisciplinární seminář
Propagační video Katedry antropologie FF ZČU
29.03.2016 - 03.04.2016
Prohlédněte si nové propagační video Katedry antropologie FF KSA ZČU
Dům ve Vojvodovu
08.02.2016
Nová kniha "Dům ve Vojvodovu. Stavebně-historický vývoj, kulturní a sociální rozměr"

Katedra antropologie (KSA) je pedagogickým, badatelským a výzkumným pracovištěm Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Katedra zajišťuje výuku oboru Sociální a kulturní antropologie (SKA), a to na bakalářské i navazující (magisterské) úrovni, výuku oboru Antropologie populací minulosti (APM) na navazující (magisterské) úrovni a doktorský program Etnologie (ETN). Vedle výuky je na KSA pěstována rozsáhlá výzkumná činnost, a to v oblasti sociální a kulturní antropologie (resp. etnologie) a biologické antropologie.

Smyslem výuky antropologie a etnologie na KSA je poskytovat studentům teoretickou, praktickou a metodologickou průpravu pro profesní uplatnění v rolích specialistů 1. na témata vztahující se především ke kulturní a sociální rozmanitosti soudobých komplexních společností (SKA, ETN) a 2. na témata studia života minulých populací především na základě lidských pozůstatků (APM).

Nástěnka

27.09.2016 - 06.10.2016 - Aktuality, Stáže a stipendia, Zprávy katedry
Katedra antropologie FF ZČU vyhlašuje dodatečné výběrové řízení na studijní pobyty v zahraničí v letním semestru akademického roku 2016/2017 na evropské univerzity. Přihlášky odevzdávejte na sekretariátu KSA FF ZČU, k rukám či do schránky Nině Fárové (SP 306, Sedláčkova 15), do... více
23.03.2016 - 08.04.2016 - Aktuality, Stáže a stipendia
Katedra antropologie FF ZČU vyhlašuje 2. kolo výběrového řízení na studijní pobyty v zahraničí v akademickém roce 2016/2017 na evropské univerzity. Přihlášky odevzdávejte na sekretariátu KSA FF ZČU, k rukám či do schránky Kláře Vankové (SP 306), Sedláčkova 15, do úterý 5. dubna... více
10.03.2016 - 16.03.2016 - Aktuality, Zprávy katedry
Pozvánka na přednášku Petra Pokorného na téma Vzestup a pád našich pralesů 16.3.2016. Podrobnosti viz příloha. J. Vlasáková
07.02.2016 - Aktuality, Pracovní příležitosti, Stáže a stipendia, Zprávy katedry
Hledáme studenty a studentky na pozici tazatelů a tazatelek v rámci rozsáhlého viktimologického výzkumu, který bude probíhat na území celé České republiky od dubna do června tohoto roku. Finanční odměna formou stipendia. V případě zájmu vyplňte formulář zde. Další informace obdrží... více
12.01.2016 - 31.01.2016 - Aktuality, Pracovní příležitosti
In IUSTITIE, o.p.s. hledá studenty ochotné a schopné překladu textů, kteří by se rádi touto formou buď v rámci dobrovolnictví či za drobnou finanční náhradu procvičili ve svých jazykových schopnostech a získali tak novou zkušenost v zacházení s jazykem. Máme zájem zejména o... více

Z publikací a filmů

ČR, 2012, 24 min., M. Hertlová, T. Hirt, L. Hollerová,
CZ, 2013, 6 min, Petr Bouška, Šárka Kadlecová, Lubomír Lupták
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.