Výstava Zapomenutá místa pohraničí
13.06.2018 - 29.07.2018
Výstava „Zapomenutá místa pohraničí - 50 let vývoje krajiny očima archeologie“ bude zpřístupněna od 13. 6. do 27. 07. 2018 v Národopisném muzeu Plzeňska.
Praktické semináře
20.03.2017 - 30.04.2017
Praktické semináře na zimní semestr! Přihlašování otevřeno!
Propagační video Katedry antropologie FF ZČU
31.03.2017 - 03.04.2017
Prohlédněte si nové propagační video Katedry antropologie FF KSA ZČU

Katedra antropologie (KSA) je pedagogickým, badatelským a výzkumným pracovištěm Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Katedra zajišťuje výuku oboru Sociální a kulturní antropologie (SKA), a to na bakalářské i navazující (magisterské) úrovni, výuku oboru Antropologie populací minulosti (APM) na navazující (magisterské) úrovni a doktorský program Etnologie (ETN). Vedle výuky je na KSA pěstována rozsáhlá výzkumná činnost, a to v oblasti sociální a kulturní antropologie (resp. etnologie) a biologické antropologie.

Smyslem výuky antropologie a etnologie na KSA je poskytovat studentům teoretickou, praktickou a metodologickou průpravu pro profesní uplatnění v rolích specialistů 1. na témata vztahující se především ke kulturní a sociální rozmanitosti soudobých komplexních společností (SKA, ETN) a 2. na témata studia života minulých populací především na základě lidských pozůstatků (APM).

Nástěnka

15.06.2018 - Aktuality
Studenstvo antropologie si Vás dovoluje pozvat na normalizační večírek, který proběhne  15. 6. 2018 v družstevní kavárně Inkognito.
30.04.2018 - Aktuality, Pracovní příležitosti, Zprávy katedry
Katedra antropologie nabízí studentům účast na terénním šetření, které proběhne v termínech 28. a 29. 6. na Ostravsku a 13.7 a 14. 7. na Mostecku. Studenti získají vyjma praxe i adekvátní finanční odměnu. Náklady na dopravu budou hrazené, ubytování zajištěno. V případě zájmu vyplňte... více
15.02.2018 - 09.04.2018 - Aktuality, Stáže a stipendia
Vážení studenti, vedení Fakulty filozofické ZČU vyhlašuje 3. kolo výběrového řízení pro studenty prezeční formy bakalářského, magisterského a doktorského studia FF ZČU na obsazení volných míst v rámci programu INTER-18 (FREE MOVERS). Zmíněný program umožňuje studentům uskutečnit v ... více
15.01.2018 - 26.03.2018 - Aktuality, Stáže a stipendia, Zprávy katedry
Katedra antropologie FF ZČU vyhlašuje dodatečné výběrové řízení na studijní pobyty v zahraničí v akademickém roce 2018/2019 na evropské univerzity. Přihlášky odevzdávejte na sekretariátu KSA FF ZČU, k rukám či do schránky Bc. Jitce Vlasákové (SP 307, Sedláčkova 15), do... více
07.01.2018 - Aktuality, Pracovní příležitosti
CpKP hledá tazatele pro dotazníkové šetření. Cílem šetření je zjistit názory, potřeby a přání obyvatel Plzně v oblasti kultury. Sběr dotazníků proběhne od poloviny ledna do poloviny února a pokryje všech devět částí města Plzně. Finanční odměna činí 50,- Kč za dotazník (který zabere průměrně 10... více

Z publikací a filmů

Patrik Galeta, Jiří Šneberger, Lukáš Friedl, Anna Pankowská, Kryštof Jurman, Ilona Kubátová
ČR, 2012, 24 min., M. Hertlová, T. Hirt, L. Hollerová,
CZ, 2014, 11 min, Monika Hertlová, Tomáš Hirt
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.