PRA-SE
17.10.2014 - 19.12.2014
Nové PRAktické SEmináře v ZS 2014/15
Konference: Válka pohledem etnologie
17.09.2014 - 18.09.2014
Tramping v západních Čechách
28.06.2014
Doprovodný program k výstavě Krajina v paměti / paměť v krajině

Katedra antropologie (KSA) je pedagogickým, badatelským a výzkumným pracovištěm Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Katedra zajišťuje výuku oboru Sociální a kulturní antropologie (SKA), a to na bakalářské i navazující (magisterské) úrovni, výuku oboru Antropologie populací minulosti (APM) na navazující (magisterské) úrovni a doktorský program Etnologie (ETN). Vedle výuky je na KSA pěstována rozsáhlá výzkumná činnost, a to v oblasti sociální a kulturní antropologie (resp. etnologie) a biologické antropologie.

Smyslem výuky antropologie a etnologie na KSA je poskytovat studentům teoretickou, praktickou a metodologickou průpravu pro profesní uplatnění v rolích specialistů 1. na témata vztahující se především ke kulturní a sociální rozmanitosti soudobých komplexních společností (SKA, ETN) a 2. na témata studia života minulých populací především na základě lidských pozůstatků (APM).

Nástěnka

17.09.2014 - 08.10.2014 - Aktuality, Stáže a stipendia, Zprávy katedry
Katedra antropologie FF ZČU vyhlašuje dodatečné výběrového řízení na zahraniční studijní pobyty ERASMUS+ na letní semestr 2014/2015. Termín uzavření přihlášek je 7. října 2014! Možnost zahraniční stáže na univerzitách v Barceloně, Sofii, Regensburgu, atd. Více informací naleznete v příloze! V... více
25.09.2014 - 26.09.2014 - Aktuality, Zprávy katedry
Katedra antropologie FF ZČU si Vás dovoluje pozvat na informačně seznamovací, které proběhne ve dnech 25. a 26. 9. 2014 v Dobřichovicích. Cílem setkání je ještě před započetím výuky představit studentům prvních ročníku, co je čeká, jaké příležitosti Katedra antropologie (resp. Fakulta filozofická a... více
19.06.2014 - Aktuality, Pracovní příležitosti, Stáže a stipendia
Katedra antropologie nabízí možnost spoluúčasti na výzkumném šetření, které bude realizováno během letních prázdnin. Konkrétně hledáme studenty na pozice tazatelů, případně na další spolupráci (přepis dat a jejich analýza, pomoc při realizaci kvalitativní fáze výzkumu apod.). Předpokládaný termín... více
06.05.2014 - 07.05.2014 - Aktuality
Ve dnech 6. a 7. května pořádá Katedra antropologie seminář Analyzing Qualitative Data with MAXQDA: Systematic Approaches, který bude lektorovat Clarence C. Gravlee (University of Florida). Bližší informace zde.
07.05.2014 - Aktuality
Katedra antropologie FF Západočeské univerzity v Plzni zve na přednášku prof. Eduarda Maura s názvem: Místa paměti a paměti míst. Místo: Plzeň, FF ZČU, Sedláčkova 15, SP 319. Datum a čas: 7. 5. 2014, 15:00.

Z publikací a filmů

Marek Jakoubek a Lenka Budilová (eds.)
CZ, 2013, 10 min, Paula Ďurinová, Petra L. Burzová, Jiří Majer
Studio vizuální etnografie
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.