Praktické semináře ZS 2019/2020
14.10.2019 - 30.11.2019
Jedinečné parktické semináře otevřeny!
Krize bydlení - Ukončování bezdomovectví - Sociální bydlení
11.10.2019
Konference Krize bydlení - Ukončování bezdomovectví - Sociální bydlení
Labyrintem zločinu a chudoby
22.02.2019
Publikace kolektivu BRIZOLIT.

Katedra antropologie (KSA) je pedagogickým, badatelským a výzkumným pracovištěm Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Katedra zajišťuje výuku oboru Sociální a kulturní antropologie (SKA), a to na bakalářské i navazující (magisterské) úrovni, výuku oboru Antropologie populací minulosti (APM) na navazující (magisterské) úrovni a doktorský program Etnologie (ETN). Vedle výuky je na KSA pěstována rozsáhlá výzkumná činnost, a to v oblasti sociální a kulturní antropologie (resp. etnologie) a biologické antropologie.

Smyslem výuky antropologie a etnologie na KSA je poskytovat studentům teoretickou, praktickou a metodologickou průpravu pro profesní uplatnění v rolích specialistů 1. na témata vztahující se především ke kulturní a sociální rozmanitosti soudobých komplexních společností (SKA, ETN) a 2. na témata studia života minulých populací především na základě lidských pozůstatků (APM).

Nástěnka

01.05.2020 - 30.06.2020 - Aktuality, Zprávy katedry
29.10.2019 - 30.06.2020 - Aktuality, Všeobecné informace a pokyny, Zprávy katedry
pondělí 27. 4. 2020 odevzdání disertačních prací pondělí  4. května 2020 - odevzdání tezí disertačních prací úterý 16. června 2020 - předběžný termín SDZ Dokumenty potřebné k SDZ naleznete zde: http://www.antropologie.org/cs/dokumenty-k-sdz Z důvodu současného stavu prosím... více
04.03.2020 - 31.05.2020 - Aktuality, Stáže a stipendia, Zprávy katedry
Vážení studenti, v příloze naleznete informace k vyhlášení dodatečného celouniverzitního výběrového řízení v rámci programu INTER-20. J. Vlasáková
01.04.2020 - 30.04.2020 - Aktuality, Zprávy katedry
Vážení zájemci o studium, Fakulta filozofická prodloužila termín pro podání přihlášek ke studiu do 30.4.2020. J. Vlasáková
26.03.2020 - 08.04.2020 - Aktuality, Stáže a stipendia, Zprávy katedry
Katedra antropologie FF ZČU vyhlašuje druhé kolo výběrového řízení na studijní pobyty v zahraničí v akademickém roce 2020/2021 na evropské univerzity. Přihlášky podávejte pomocí portálové aplikace ECTS výjezdy (na Vašem profilu portálu ZČU) nejpozději do 7. dubna. 2020. V... více

Z publikací a filmů

Daniel Sosna; Lenka Brunclíková
CZ, 2013, 9 min, Agnieszka Suszko, Pavel Borecký, Petr Nuska
CZ, 2013, 6 min, Barbora Novotná, Maria Alvarez, Martin Musil
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.