Katedra antropologie (KSA) je pedagogickým, badatelským a výzkumným pracovištěm Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Katedra zajišťuje výuku oboru Sociální a kulturní antropologie (SKA), a to na bakalářské i navazující (magisterské) úrovni, výuku oboru Antropologie populací minulosti (APM) na navazující (magisterské) úrovni a doktorský program Etnologie (ETN). Vedle výuky je na KSA pěstována rozsáhlá výzkumná činnost, a to v oblasti sociální a kulturní antropologie (resp. etnologie) a biologické antropologie.

Smyslem výuky antropologie a etnologie na KSA je poskytovat studentům teoretickou, praktickou a metodologickou průpravu pro profesní uplatnění v rolích specialistů 1. na témata vztahující se především ke kulturní a sociální rozmanitosti soudobých komplexních společností (SKA, ETN) a 2. na témata studia života minulých populací především na základě lidských pozůstatků (APM).

Nástěnka

22.09.2023 - 24.10.2023 - Aktuality, Zprávy katedry
Termín pro podání příspěvků na letošní Studentskou antropologickou konfereci v Plzni byl stanoven na 24. 10. 2023!
19.09.2023 - Aktuality
Vážené studentky, vážení studenti kombinovaného studia 1.ročníku KSA,    z technických důvodů Vám výuka začína v pátek 6.10 od 15:45 místo 23.9.2023. Aktualizovaný rozvrh bude nahrán na portál.   Přeji Všem mnoho úspěchů při studiu Gabriela Prášková  
30.08.2023 - 06.09.2023 - Aktuality
Harmonogram SZZ konajících se v termínu 6. září naleznete v příloze.
09.02.2023 - 31.08.2023 - Aktuality, Všeobecné informace a pokyny, Zprávy katedry
středa 31.8.2023 odevzdání tezí disertačních prací/disertačních prací říjen 2023  - termín SDZ Dokumenty potřebné k SDZ naleznete zde: http://www.antropologie.org/cs/dokumenty-k-sdz Podklady pro SDZ odevzdávejte na studijním oddělení k rukám pí. Tvrdé.
07.08.2023 - Aktuality
Vážení uchazeči o studium,   přihlášky do 2. kola přijímacího řízení je možné podávat do 31.8.2023. Přijímací řízení proběhne bez přijímacích zkoušek.   S přáním krásných letních dnů, Gabriela Prášková      

Z publikací a filmů

Lenka Budilová a Marek Jakoubek (eds.)
CZ, 2013, 6 min, Barbora Novotná, Maria Alvarez, Martin Musil
CZ, 2013, 9 min, Agnieszka Suszko, Pavel Borecký, Petr Nuska
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.