Katedra antropologie (KSA) je pedagogickým, badatelským a výzkumným pracovištěm Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Katedra zajišťuje výuku oboru Sociální a kulturní antropologie (SKA), a to na bakalářské i navazující (magisterské) úrovni, výuku oboru Antropologie populací minulosti (APM) na navazující (magisterské) úrovni a doktorský program Etnologie (ETN). Vedle výuky je na KSA pěstována rozsáhlá výzkumná činnost, a to v oblasti sociální a kulturní antropologie (resp. etnologie) a biologické antropologie.

Smyslem výuky antropologie a etnologie na KSA je poskytovat studentům teoretickou, praktickou a metodologickou průpravu pro profesní uplatnění v rolích specialistů 1. na témata vztahující se především ke kulturní a sociální rozmanitosti soudobých komplexních společností (SKA, ETN) a 2. na témata studia života minulých populací především na základě lidských pozůstatků (APM).

Nástěnka

06.09.2021 - 15.10.2021 - Aktuality, Zprávy katedry
Výzva pro podávání příspěvků na Studentskou antropologickou konferenci v Plzni (12. 11. 2021) zveřejněna!
03.09.2021 - 27.09.2021 - Aktuality, Zprávy katedry
Vážení studenti, Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro bakalářské studijní obory pro akademický rok 2021/22 viz https://www.ff.zcu.cz/cs/Admission/Bachelor-studies/applying-to-bc-uwb.html. Přihlášky na bakalářské obory se... více
29.07.2020 - 31.08.2021 - Aktuality, Všeobecné informace a pokyny, Zprávy katedry
úterý 31.8.2021 odevzdání tezí disertačních prací říjen 2021  - termín SDZ Dokumenty potřebné k SDZ naleznete zde: http://www.antropologie.org/cs/dokumenty-k-sdz Podklady pro SDZ odevzdávejte na studijním oddělení k rukám pí. Tvrdé.
27.05.2021 - 23.06.2021 - Aktuality, Stáže a stipendia, Zprávy katedry
Vážení studenti, bylo vyhlášeno mimořádné výběrové řízení INTER-21, “freemovers“ celouniverzitní kolo. Podrobnosti viz příloha. J. Vlasáková
11.03.2021 - 11.06.2021 - Aktuality
http://www.antropoweb.cz/webzin/index.php/webzin/issue/current

Z publikací a filmů

Gabriela Fatková, Andrea Königsmarková, Tereza Šlehoferová
CZ, 2013, 10 min, Paula Ďurinová, Petra L. Burzová, Jiří Majer
CZ, 2013, 9 min, Agnieszka Suszko, Pavel Borecký, Petr Nuska
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.