Katedra antropologie (KSA) je pedagogickým, badatelským a výzkumným pracovištěm Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Katedra zajišťuje výuku oboru Sociální a kulturní antropologie (SKA), a to na bakalářské i navazující (magisterské) úrovni, výuku oboru Antropologie populací minulosti (APM) na navazující (magisterské) úrovni a doktorský program Etnologie (ETN). Vedle výuky je na KSA pěstována rozsáhlá výzkumná činnost, a to v oblasti sociální a kulturní antropologie (resp. etnologie) a biologické antropologie.

Smyslem výuky antropologie a etnologie na KSA je poskytovat studentům teoretickou, praktickou a metodologickou průpravu pro profesní uplatnění v rolích specialistů 1. na témata vztahující se především ke kulturní a sociální rozmanitosti soudobých komplexních společností (SKA, ETN) a 2. na témata studia života minulých populací především na základě lidských pozůstatků (APM).

Nástěnka

06.09.2021 - 15.10.2021 - Aktuality, Zprávy katedry
Výzva pro podávání příspěvků na Studentskou antropologickou konferenci v Plzni (12. 11. 2021) zveřejněna!
20.09.2021 - 08.10.2021 - Aktuality, Stáže a stipendia, Zprávy katedry
Katedra antropologie FF ZČU vyhlašuje druhé kolo výběrového řízení na studijní pobyty v zahraničí v akademickém roce 2021/2022 na evropské univerzity. Přihlášky podávejte pomocí portálové aplikace ECTS výjezdy (na Vašem profilu portálu ZČU) nejpozději do 6. října 2021. V... více
24.09.2021 - 30.09.2021 - Aktuality, Zprávy katedry
Vážení studenti, ráda bych Vás pozvala na workshop "Sociální dovednosti pro praxi", který se bude konat 1.10.2021 od 9:00 do 12:30 v SP 319.  Podrobnější informace viz letáček v příloze. Kapacita workshopu je 60 osob. Na workshop je nutná registrace. Program a registrace zde:  ... více
03.09.2021 - 27.09.2021 - Aktuality, Zprávy katedry
Vážení studenti, Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro bakalářské studijní obory pro akademický rok 2021/22 viz https://www.ff.zcu.cz/cs/Admission/Bachelor-studies/applying-to-bc-uwb.html. Přihlášky na bakalářské obory se... více
29.07.2020 - 31.08.2021 - Aktuality, Všeobecné informace a pokyny, Zprávy katedry
úterý 31.8.2021 odevzdání tezí disertačních prací říjen 2021  - termín SDZ Dokumenty potřebné k SDZ naleznete zde: http://www.antropologie.org/cs/dokumenty-k-sdz Podklady pro SDZ odevzdávejte na studijním oddělení k rukám pí. Tvrdé.

Z publikací a filmů

Toušek, Laco, Petra Lupták Burzová, Michal Růžička a Ilona Dvořáková
CZ, 2013, 6 min, Petr Bouška, Šárka Kadlecová, Lubomír Lupták
ČR, 2012, 4 min , Anna Becková & Lucie Benčíková & Martin Jakub
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.