Katedra antropologie (KSA) je pedagogickým, badatelským a výzkumným pracovištěm Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Katedra zajišťuje výuku oboru Sociální a kulturní antropologie (SKA), a to na bakalářské i navazující (magisterské) úrovni, výuku oboru Antropologie populací minulosti (APM) na navazující (magisterské) úrovni a doktorský program Etnologie (ETN). Vedle výuky je na KSA pěstována rozsáhlá výzkumná činnost, a to v oblasti sociální a kulturní antropologie (resp. etnologie) a biologické antropologie.

Smyslem výuky antropologie a etnologie na KSA je poskytovat studentům teoretickou, praktickou a metodologickou průpravu pro profesní uplatnění v rolích specialistů 1. na témata vztahující se především ke kulturní a sociální rozmanitosti soudobých komplexních společností (SKA, ETN) a 2. na témata studia života minulých populací především na základě lidských pozůstatků (APM).

Nástěnka

10.12.2014 - 10.02.2015 - Aktuality, Stáže a stipendia, Zprávy katedry
Katedra antropologie FF ZČU vyhlašuje výběrového řízení na zahraniční studijní pobyty ERASMUS+ na akademický rok 2015/2016. Termín uzavření přihlášek je 2. února 2015! Využijte jedinečné možnosti studovat semestr na zahraniční univerzitě. Více informací naleznete v příloze! V... více
14.12.2014 - Aktuality
Hledám spolehlivou studentku či spolehlivého studenta s velmi dobrou znalosti programu MAXQDA, který by si chtěl přivydělat během konference Evropské sociologické asociace, jež proběhne v Praze od 25. 8. do 28. 8. 2015. Více než slušná odměna, nutná znalost AJ. Pište na ltousek@ksa.zcu.cz
03.12.2014 - Aktuality, Mediální výstupy
Holliday, Trenton W., Joanna R. Gautney, and Lukáš Friedl. 2014. Right for the Wrong Reasons. Current Anthropology, in press. Sekvenování neandrtálského genomu zodpovědělo jednou provždy otázku, zda neandrtálci sehráli určitou roli v původu moderních lidí, tj. druhu Homo sapiens.... více
02.12.2014 - Aktuality
V rámci cyklu "Hosté AntropoWebu" přednese 2.12.14 přednášku pod náztvem "Přijdou takhle antropolog a historik do antropologického muzea...a nedohodnou se? O současné roli antropologických muzeí" Marco Stella. Přednáška se koná od 15:00 v SP319. Přednáška se z důvodů dopravní kalamity ruší a... více
19.11.2014 - Aktuality, Stáže a stipendia, Zprávy katedry
Vážení studenti, ve středu 19. listopadu 2014 se od 14 hodin v Sedláčkově ulici 15, zasedací místnost FF SP 319 uskuteční schůzka, na které budou podány informace o studijních stážích v zahraničí (zejména programu Erasmus+ a INTER15 - bývalý Free movers).  Schůzky se zúčastní zástupci FF a... více

Z publikací a filmů

ČR, 2012, 24 min., M. Hertlová, T. Hirt, L. Hollerová,
ČR, 2012, 24 min., M. Hertlová, T. Hirt, L. Hollerová,
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.