Katedra antropologie (KSA) je pedagogickým, badatelským a výzkumným pracovištěm Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Katedra zajišťuje výuku oboru Sociální a kulturní antropologie (SKA), a to na bakalářské i navazující (magisterské) úrovni, výuku oboru Antropologie populací minulosti (APM) na navazující (magisterské) úrovni a doktorský program Etnologie (ETN). Vedle výuky je na KSA pěstována rozsáhlá výzkumná činnost, a to v oblasti sociální a kulturní antropologie (resp. etnologie) a biologické antropologie.

Smyslem výuky antropologie a etnologie na KSA je poskytovat studentům teoretickou, praktickou a metodologickou průpravu pro profesní uplatnění v rolích specialistů 1. na témata vztahující se především ke kulturní a sociální rozmanitosti soudobých komplexních společností (SKA, ETN) a 2. na témata studia života minulých populací především na základě lidských pozůstatků (APM).

Nástěnka

10.12.2014 - 10.02.2015 - Aktuality, Stáže a stipendia, Zprávy katedry
Katedra antropologie FF ZČU vyhlašuje výběrového řízení na zahraniční studijní pobyty ERASMUS+ na akademický rok 2015/2016. Termín uzavření přihlášek je 2. února 2015! Využijte jedinečné možnosti studovat semestr na zahraniční univerzitě. Více informací naleznete v příloze! V... více
17.01.2015 - Aktuality
The city has long fascinated documentary filmmakers and social theorists alike. From city symphonies to dystopic visions, the cinematic representation of the urban stands for modernity and its discontents. Pushing the boundaries of filmmaking towards new media and collaborative ventures, this... více
14.12.2014 - Aktuality
Hledám spolehlivou studentku či spolehlivého studenta s velmi dobrou znalosti programu MAXQDA, který by si chtěl přivydělat během konference Evropské sociologické asociace, jež proběhne v Praze od 25. 8. do 28. 8. 2015. Více než slušná odměna, nutná znalost AJ. Pište na ltousek@ksa.zcu.cz
03.12.2014 - Aktuality, Mediální výstupy
Holliday, Trenton W., Joanna R. Gautney, and Lukáš Friedl. 2014. Right for the Wrong Reasons. Current Anthropology, in press. Sekvenování neandrtálského genomu zodpovědělo jednou provždy otázku, zda neandrtálci sehráli určitou roli v původu moderních lidí, tj. druhu Homo sapiens.... více
02.12.2014 - Aktuality
V rámci cyklu "Hosté AntropoWebu" přednese 2.12.14 přednášku pod náztvem "Přijdou takhle antropolog a historik do antropologického muzea...a nedohodnou se? O současné roli antropologických muzeí" Marco Stella. Přednáška se koná od 15:00 v SP319. Přednáška se z důvodů dopravní kalamity ruší a... více

Z publikací a filmů

Lenka J. Budilová, Gabriela Fatková, Lukáš Hanus, Marek Jakoubek, Michal Pavlásek
CZ, 2014, 11 min, Monika Hertlová, Tomáš Hirt
CZ, 2013, 10 min, Paula Ďurinová, Petra L. Burzová, Jiří Majer
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.