Katedra antropologie (KSA) je pedagogickým, badatelským a výzkumným pracovištěm Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Katedra zajišťuje výuku oboru Sociální a kulturní antropologie (SKA), a to na bakalářské i navazující (magisterské) úrovni, výuku oboru Antropologie populací minulosti (APM) na navazující (magisterské) úrovni a doktorský program Etnologie (ETN). Vedle výuky je na KSA pěstována rozsáhlá výzkumná činnost, a to v oblasti sociální a kulturní antropologie (resp. etnologie) a biologické antropologie.

Smyslem výuky antropologie a etnologie na KSA je poskytovat studentům teoretickou, praktickou a metodologickou průpravu pro profesní uplatnění v rolích specialistů 1. na témata vztahující se především ke kulturní a sociální rozmanitosti soudobých komplexních společností (SKA, ETN) a 2. na témata studia života minulých populací především na základě lidských pozůstatků (APM).

Nástěnka

23.06.2015 - 31.08.2015 - Aktuality, Pracovní příležitosti, Stáže a stipendia, Zprávy katedry
Hledáme studentky a studenty ke spolupráci na výzkumu v Českých Velenicích. Sběr dat formou dotazníků a polostrukturovaných rozhovorů proběhne první týden v září, resp. od 31. 8. 2015. Slušná finanční odměna formou stipendia, doprava a ubytování hrazeno katedrou. Možnost další spolupráce... více
14.07.2015 - Aktuality, Zprávy katedry
Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni vyhlašuje 2. kolo přijímací řízení na doktorský obor Etnologie pro akademický rok 2015/16: Podmínkou přijetí ke studiu doktorského studijního programu je absolvované magisterské studium a úspěšnost při přijímacím pohovoru. Při něm... více
26.05.2015 - Aktuality, Zprávy katedry
Aplikovaná antropologie ve veřejném prostoru 18. — 19. 9. 2015 FHS UK, Jinonice Fakulta humanitních studií Univerizy Karlovy v Praze, Česká asociace pro sociální antropologii a Katedra sociální antropologie Univerzity Pardubice Vás zvou na česko-slovenský workshop. Cílem konference – workshopu... více
03.04.2015 - 26.04.2015 - Aktuality, Zprávy katedry
Vážené kolegyně, vážení kolegové, v termínu od 19. 4. do 26.4 pořádáme jarní metodologické soustředění v Desné v Jizerských horách. Neformální soustředění je zaměřené na rozvoj praktických dovedností v rámci terénního výzkumu za účasti interních i externích lektorů a je určené pregraduálním i... více
29.01.2015 - 07.04.2015 - Aktuality
Katedra dějin umění a kulturního dědictví Ostravské univerzity v Ostravě zve na VI. ročník mezinárodní doktorandské konference s názvem Kreativní město, která proběhne13. května 2015 v Ostravě. Bližší informace, Call for papers a přihlášku naleznete v příloze

Z publikací a filmů

CZ, 2013, 9 min, Agnieszka Suszko, Pavel Borecký, Petr Nuska
CZ, 2013, 6 min, Barbora Novotná, Maria Alvarez, Martin Musil
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.