Tramping v západních Čechách
28.06.2014
Doprovodný program k výstavě Krajina v paměti / paměť v krajině
Tachovsko: Krajina v paměti / Paměť v krajině
12.06.2014 - 28.09.2014
Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy, která se uskuteční ve čtvrtek 12. 6. 2014 od 16:00 v prostorách muzejní zahrady.
Analyzing Qualitative Data with MAXQDA
06.05.2014 - 07.05.2014
Seminář Analyzing Qualitative Data with MAXQDA: Systematic Approaches, 6. a 7. května.

Katedra antropologie (KSA) je pedagogickým, badatelským a výzkumným pracovištěm Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Katedra zajišťuje výuku oboru Sociální a kulturní antropologie (SKA), a to na bakalářské i navazující (magisterské) úrovni, výuku oboru Antropologie populací minulosti (APM) na navazující (magisterské) úrovni a doktorský program Etnologie (ETN). Vedle výuky je na KSA pěstována rozsáhlá výzkumná činnost, a to v oblasti sociální a kulturní antropologie (resp. etnologie) a biologické antropologie.

Smyslem výuky antropologie a etnologie na KSA je poskytovat studentům teoretickou, praktickou a metodologickou průpravu pro profesní uplatnění v rolích specialistů 1. na témata vztahující se především ke kulturní a sociální rozmanitosti soudobých komplexních společností (SKA, ETN) a 2. na témata studia života minulých populací především na základě lidských pozůstatků (APM).

Nástěnka

25.09.2014 - 26.09.2014 - Aktuality, Zprávy katedry
Katedra antropologie FF ZČU si Vás dovoluje pozvat na informačně seznamovací, které proběhne ve dnech 25. a 26. 9. 2014 v Dobřichovicích. Cílem setkání je ještě před započetím výuky představit studentům prvních ročníku, co je čeká, jaké příležitosti Katedra antropologie (resp. Fakulta filozofická a... více
19.06.2014 - Aktuality, Pracovní příležitosti, Stáže a stipendia
Katedra antropologie nabízí možnost spoluúčasti na výzkumném šetření, které bude realizováno během letních prázdnin. Konkrétně hledáme studenty na pozice tazatelů, případně na další spolupráci (přepis dat a jejich analýza, pomoc při realizaci kvalitativní fáze výzkumu apod.). Předpokládaný termín... více
07.05.2014 - Aktuality
Katedra antropologie FF Západočeské univerzity v Plzni zve na přednášku prof. Eduarda Maura s názvem: Místa paměti a paměti míst. Místo: Plzeň, FF ZČU, Sedláčkova 15, SP 319. Datum a čas: 7. 5. 2014, 15:00.
06.05.2014 - 07.05.2014 - Aktuality
Ve dnech 6. a 7. května pořádá Katedra antropologie seminář Analyzing Qualitative Data with MAXQDA: Systematic Approaches, který bude lektorovat Clarence C. Gravlee (University of Florida). Bližší informace zde.
30.04.2014 - Aktuality
Katedra antropologie FF Západočeské univerzity v Plzni zve na přednášku Romana Krištofa s názvem Romové/Cikáni jako objekt mezinárodní politiky. Přednáška se uskuteční 30. 4. 14 od 13:00 v SD 325 (Sedláčkova 19).

Z publikací a filmů

Necov Neco Petkov
CZ, 2013, 10 min, Paula Ďurinová, Petra L. Burzová, Jiří Majer
CZ, 2013, 10 min, Paula Ďurinová, Petra L. Burzová, Jiří Majer
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.