Katedra antropologie (KSA) je pedagogickým, badatelským a výzkumným pracovištěm Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Katedra zajišťuje výuku oboru Sociální a kulturní antropologie (SKA), a to na bakalářské i navazující (magisterské) úrovni, výuku oboru Antropologie populací minulosti (APM) na navazující (magisterské) úrovni a doktorský program Etnologie (ETN). Vedle výuky je na KSA pěstována rozsáhlá výzkumná činnost, a to v oblasti sociální a kulturní antropologie (resp. etnologie) a biologické antropologie.

Smyslem výuky antropologie a etnologie na KSA je poskytovat studentům teoretickou, praktickou a metodologickou průpravu pro profesní uplatnění v rolích specialistů 1. na témata vztahující se především ke kulturní a sociální rozmanitosti soudobých komplexních společností (SKA, ETN) a 2. na témata studia života minulých populací především na základě lidských pozůstatků (APM).

Nástěnka

30.11.2021 - 08.12.2021 - Aktuality, Stáže a stipendia, Zprávy katedry
Vážení studenti, bylo vyhlášeno výběrové řízení INTER-22, “freemovers“. Podrobnosti viz příloha. J. Vlasáková
06.09.2021 - 15.10.2021 - Aktuality, Zprávy katedry
Výzva pro podávání příspěvků na Studentskou antropologickou konferenci v Plzni (12. 11. 2021) zveřejněna!
20.09.2021 - 08.10.2021 - Aktuality, Stáže a stipendia, Zprávy katedry
Katedra antropologie FF ZČU vyhlašuje druhé kolo výběrového řízení na studijní pobyty v zahraničí v akademickém roce 2021/2022 na evropské univerzity. Přihlášky podávejte pomocí portálové aplikace ECTS výjezdy (na Vašem profilu portálu ZČU) nejpozději do 6. října 2021. V... více
24.09.2021 - 30.09.2021 - Aktuality, Zprávy katedry
Vážení studenti, ráda bych Vás pozvala na workshop "Sociální dovednosti pro praxi", který se bude konat 1.10.2021 od 9:00 do 12:30 v SP 319.  Podrobnější informace viz letáček v příloze. Kapacita workshopu je 60 osob. Na workshop je nutná registrace. Program a registrace zde:  ... více
03.09.2021 - 27.09.2021 - Aktuality, Zprávy katedry
Vážení studenti, Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro bakalářské studijní obory pro akademický rok 2021/22 viz https://www.ff.zcu.cz/cs/Admission/Bachelor-studies/applying-to-bc-uwb.html. Přihlášky na bakalářské obory se... více

Z publikací a filmů

Gabriela Fatková, Andrea Königsmarková, Tereza Šlehoferová
ČR, 2012, 24 min., M. Hertlová, T. Hirt, L. Hollerová,
ČR, 2012, 24 min., M. Hertlová, T. Hirt, L. Hollerová,
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.