Praktické semináře ZS 2019/2020
14.10.2019 - 30.11.2019
Jedinečné parktické semináře otevřeny!
Krize bydlení - Ukončování bezdomovectví - Sociální bydlení
11.10.2019
Konference Krize bydlení - Ukončování bezdomovectví - Sociální bydlení
Labyrintem zločinu a chudoby
22.02.2019
Publikace kolektivu BRIZOLIT.

Katedra antropologie (KSA) je pedagogickým, badatelským a výzkumným pracovištěm Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Katedra zajišťuje výuku oboru Sociální a kulturní antropologie (SKA), a to na bakalářské i navazující (magisterské) úrovni, výuku oboru Antropologie populací minulosti (APM) na navazující (magisterské) úrovni a doktorský program Etnologie (ETN). Vedle výuky je na KSA pěstována rozsáhlá výzkumná činnost, a to v oblasti sociální a kulturní antropologie (resp. etnologie) a biologické antropologie.

Smyslem výuky antropologie a etnologie na KSA je poskytovat studentům teoretickou, praktickou a metodologickou průpravu pro profesní uplatnění v rolích specialistů 1. na témata vztahující se především ke kulturní a sociální rozmanitosti soudobých komplexních společností (SKA, ETN) a 2. na témata studia života minulých populací především na základě lidských pozůstatků (APM).

Nástěnka

29.07.2020 - 30.06.2021 - Aktuality, Všeobecné informace a pokyny, Zprávy katedry
pondělí 31.8.2020 odevzdání disertačních prací pondělí  7.září 2020 - odevzdání tezí disertačních prací říjen 2020  - termín SDZ Dokumenty potřebné k SDZ naleznete zde: http://www.antropologie.org/cs/dokumenty-k-sdz Podklady pro SDZ odevzdávejte na studijním oddělení k... více
06.01.2021 - 08.02.2021 - Aktuality, Stáže a stipendia, Zprávy katedry
Katedra antropologie FF ZČU vyhlašuje druhé kolo výběrového řízení na studijní pobyty v zahraničí v akademickém roce 2021/2022 na evropské univerzity. Přihlášky podávejte pomocí portálové aplikace ECTS výjezdy (na Vašem profilu portálu ZČU) nejpozději do 31. ledna 2021... více
18.01.2021 - 04.02.2021 - Aktuality, Stáže a stipendia, Zprávy katedry
Vážení studenti, v příloze naleznete informace k vyhlášení výběrového řízení v rámci programu INTER-21 (FREE MOVERS) pro 2. kolo. J. Vlasáková
06.10.2020 - 01.11.2020 - Aktuality
Česká asociace pro sociální antropologii (CASA) vyhlašuje pátý ročník soutěže o nejlepší studentskou (bakalářskou a magisterskou) práci v oblasti sociální antropologie.
22.06.2020 - 19.10.2020 - Aktuality, Zprávy katedry
Výzva pro podávání příspěvků na podzimní Studentskou antropologickou konferenci v Plzni (26. 11. 2020) zveřejněna!

Z publikací a filmů

Blažek Vladimír
CZ, 2013, 10 min, Paula Ďurinová, Petra L. Burzová, Jiří Majer
ČR, 2012, 24 min., M. Hertlová, T. Hirt, L. Hollerová,
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.