Praktické semináře ZS 2019/2020
14.10.2019 - 30.11.2019
Jedinečné parktické semináře otevřeny!
Krize bydlení - Ukončování bezdomovectví - Sociální bydlení
11.10.2019
Konference Krize bydlení - Ukončování bezdomovectví - Sociální bydlení
Labyrintem zločinu a chudoby
22.02.2019
Publikace kolektivu BRIZOLIT.

Katedra antropologie (KSA) je pedagogickým, badatelským a výzkumným pracovištěm Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Katedra zajišťuje výuku oboru Sociální a kulturní antropologie (SKA), a to na bakalářské i navazující (magisterské) úrovni, výuku oboru Antropologie populací minulosti (APM) na navazující (magisterské) úrovni a doktorský program Etnologie (ETN). Vedle výuky je na KSA pěstována rozsáhlá výzkumná činnost, a to v oblasti sociální a kulturní antropologie (resp. etnologie) a biologické antropologie.

Smyslem výuky antropologie a etnologie na KSA je poskytovat studentům teoretickou, praktickou a metodologickou průpravu pro profesní uplatnění v rolích specialistů 1. na témata vztahující se především ke kulturní a sociální rozmanitosti soudobých komplexních společností (SKA, ETN) a 2. na témata studia života minulých populací především na základě lidských pozůstatků (APM).

Nástěnka

29.10.2019 - 30.06.2020 - Aktuality, Všeobecné informace a pokyny, Zprávy katedry
pondělí 16. prosince 2019 - odevzdání disertačních prací středa 8. ledna 2020 - odevzdání tezí disertačních prací čtvrtek 13. února 2020 - předběžný termín SDZ Dokumenty potřebné k SDZ naleznete zde: http://www.antropologie.org/cs/dokumenty-k-sdz Veškeré podklady a... více
04.12.2019 - 11.02.2020 - Aktuality, Stáže a stipendia, Zprávy katedry
Vážení studenti, v příloze naleznete informace k vyhlášení výběrového řízení v rámci programu INTER-20. J. Vlasáková
01.01.2020 - 05.02.2020 - Aktuality, Stáže a stipendia, Zprávy katedry
Katedra antropologie FF ZČU vyhlašuje  výběrové řízení na studijní pobyty v zahraničí v akademickém roce 2020/2021 na evropské univerzity. POZOR oproti předchozím rokům, změna v odevzdávání přihlášek! Přihlášky nahrávejte skrz portal.zcu.cz. v záložce  ECTS... více
07.11.2019 - Aktuality, Zprávy katedry
Program Studentské antropologické konference v Plzni (7. 11. 2019) pořádané Katedrou antropologie FF ZČU SP 319, Sedláčkova 15, Plzeň
07.02.2019 - 06.11.2019 - Aktuality, Pracovní příležitosti
Chcete získat praxi? Chcete pomáhat? Chcete pracovat pro Člověka v tísni? Sledujte webové stránky https://www.clovekvtisni.cz/kariera. Aktuálně jsou volné dvě pozice pro plzeňskou pobočku - sociální pracovník pro Domažlicko a pracovník programu podpory vzdělávání pro Rokycany. Na stránkách... více

Z publikací a filmů

Funk, Galusová, Rak, Starková
CZ, 2013, 10 min, Paula Ďurinová, Petra L. Burzová, Jiří Majer
CZ, 2013, 10 min, Paula Ďurinová, Petra L. Burzová, Jiří Majer
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.