Katedra antropologie (KSA) je pedagogickým, badatelským a výzkumným pracovištěm Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Katedra zajišťuje výuku oboru Sociální a kulturní antropologie (SKA), a to na bakalářské i navazující (magisterské) úrovni, výuku oboru Antropologie populací minulosti (APM) na navazující (magisterské) úrovni a doktorský program Etnologie (ETN). Vedle výuky je na KSA pěstována rozsáhlá výzkumná činnost, a to v oblasti sociální a kulturní antropologie (resp. etnologie) a biologické antropologie.

Smyslem výuky antropologie a etnologie na KSA je poskytovat studentům teoretickou, praktickou a metodologickou průpravu pro profesní uplatnění v rolích specialistů 1. na témata vztahující se především ke kulturní a sociální rozmanitosti soudobých komplexních společností (SKA, ETN) a 2. na témata studia života minulých populací především na základě lidských pozůstatků (APM).

Nástěnka

29.07.2020 - 31.08.2021 - Aktuality, Všeobecné informace a pokyny, Zprávy katedry
úterý 31.8.2021 odevzdání tezí disertačních prací říjen 2021  - termín SDZ Dokumenty potřebné k SDZ naleznete zde: http://www.antropologie.org/cs/dokumenty-k-sdz Podklady pro SDZ odevzdávejte na studijním oddělení k rukám pí. Tvrdé.
27.05.2021 - 23.06.2021 - Aktuality, Stáže a stipendia, Zprávy katedry
Vážení studenti, bylo vyhlášeno mimořádné výběrové řízení INTER-21, “freemovers“ celouniverzitní kolo. Podrobnosti viz příloha. J. Vlasáková
11.03.2021 - 11.06.2021 - Aktuality
http://www.antropoweb.cz/webzin/index.php/webzin/issue/current
04.03.2021 - 04.06.2021 - Aktuality
Kapusta, Jan. 2020. Oběť pro život: tradice a spiritualita dnešních Mayů. Praha: Argo. Tato kniha se zabývá náboženstvím dnešních Mayů obývajících Guatemalskou vysočinu. Zkoumá mayskou kosmologii a pojetí božstev, vztah k přírodě a horám, obětní a poutní rituály a jejich existenciálně-... více
18.02.2021 - 30.04.2021 - Aktuality, Zprávy katedry
Fakulta filozofická ZČU vyhlásila přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022. Katedra antropologie otevírá studijní program Sociální a kulturní antropologie pro uchazeče o bakalářské a navazující magisterské studium. Pro bakalářský studijní program je přijímací řízení vyhlášeno pouze pro... více

Z publikací a filmů

Budil Ivo T., Blažek Vladimír, Sládek Vladimír (eds.)
CZ, 2013, 9 min, Agnieszka Suszko, Pavel Borecký, Petr Nuska
CZ, 2013, 6 min, Petr Bouška, Šárka Kadlecová, Lubomír Lupták
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.