Praktické semináře ZS 2019/2020
14.10.2019 - 30.11.2019
Jedinečné parktické semináře otevřeny!
Krize bydlení - Ukončování bezdomovectví - Sociální bydlení
11.10.2019
Konference Krize bydlení - Ukončování bezdomovectví - Sociální bydlení
Labyrintem zločinu a chudoby
22.02.2019
Publikace kolektivu BRIZOLIT.

Katedra antropologie (KSA) je pedagogickým, badatelským a výzkumným pracovištěm Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Katedra zajišťuje výuku oboru Sociální a kulturní antropologie (SKA), a to na bakalářské i navazující (magisterské) úrovni, výuku oboru Antropologie populací minulosti (APM) na navazující (magisterské) úrovni a doktorský program Etnologie (ETN). Vedle výuky je na KSA pěstována rozsáhlá výzkumná činnost, a to v oblasti sociální a kulturní antropologie (resp. etnologie) a biologické antropologie.

Smyslem výuky antropologie a etnologie na KSA je poskytovat studentům teoretickou, praktickou a metodologickou průpravu pro profesní uplatnění v rolích specialistů 1. na témata vztahující se především ke kulturní a sociální rozmanitosti soudobých komplexních společností (SKA, ETN) a 2. na témata studia života minulých populací především na základě lidských pozůstatků (APM).

Nástěnka

29.07.2020 - 30.06.2021 - Aktuality, Všeobecné informace a pokyny, Zprávy katedry
pondělí 31.8.2020 odevzdání disertačních prací pondělí  7.září 2020 - odevzdání tezí disertačních prací říjen 2020  - termín SDZ Dokumenty potřebné k SDZ naleznete zde: http://www.antropologie.org/cs/dokumenty-k-sdz Podklady pro SDZ odevzdávejte na studijním oddělení k... více
18.02.2021 - 30.04.2021 - Aktuality, Zprávy katedry
Fakulta filozofická ZČU vyhlásila přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022. Katedra antropologie otevírá studijní program Sociální a kulturní antropologie pro uchazeče o bakalářské a navazující magisterské studium. Pro bakalářský studijní program je přijímací řízení vyhlášeno pouze pro... více
09.02.2021 - 07.03.2021 - Aktuality, Stáže a stipendia, Zprávy katedry
Dovolujeme si Vás iformovat o vyhlášení výbětového řízení do programu BE&ST - BE AND STUDY ABROAD. Výměnný program BE&ST umožňuje semestrální studijní pobyt na vybrané partnerské univerzitě, na jehož podporu získají vybraní studenti speciální finanční příspěvek. Na zimní semestr... více
25.02.2021 - Aktuality, Pracovní příležitosti
Regionální centrum střed v Agentuře pro sociální začleňování hlesá posily do týmu pro následující pozice: Metodik/metodička lokální intervence 5 (OPZ) – přihlášky do 11. 3. https://www.mmr.cz/cs/kariera/pracovni-prilezitosti/metodik-metodicka-lokalni-intervence-5-(opz)-(1)... více
06.01.2021 - 08.02.2021 - Aktuality, Stáže a stipendia, Zprávy katedry
Katedra antropologie FF ZČU vyhlašuje druhé kolo výběrového řízení na studijní pobyty v zahraničí v akademickém roce 2021/2022 na evropské univerzity. Přihlášky podávejte pomocí portálové aplikace ECTS výjezdy (na Vašem profilu portálu ZČU) nejpozději do 31. ledna 2021... více

Z publikací a filmů

Fatková Gabriela, Funk Lukáš, Pauknerová Karolína, Rak Michal, Strohsová Klára, Světlík Radek, Woitsch Jiří, Zíková Tereza
CZ, 2013, 6 min, Petr Bouška, Šárka Kadlecová, Lubomír Lupták
ČR, 2012, 4 min , Anna Becková & Lucie Benčíková & Martin Jakub
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.