Katedra antropologie (KSA) je pedagogickým, badatelským a výzkumným pracovištěm Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Katedra zajišťuje výuku oboru Sociální a kulturní antropologie (SKA), a to na bakalářské i navazující (magisterské) úrovni, výuku oboru Antropologie populací minulosti (APM) na navazující (magisterské) úrovni a doktorský program Etnologie (ETN). Vedle výuky je na KSA pěstována rozsáhlá výzkumná činnost, a to v oblasti sociální a kulturní antropologie (resp. etnologie) a biologické antropologie.

Smyslem výuky antropologie a etnologie na KSA je poskytovat studentům teoretickou, praktickou a metodologickou průpravu pro profesní uplatnění v rolích specialistů 1. na témata vztahující se především ke kulturní a sociální rozmanitosti soudobých komplexních společností (SKA, ETN) a 2. na témata studia života minulých populací především na základě lidských pozůstatků (APM).

Nástěnka

26.11.2015 - Aktuality
Digitální fórum střední a východní Evropy by rádo upozornilo na aktuální kooperační projekt, který byl realizován k příležitosti evropského hlavního města kultury "Plzeň 2015" ve spolupráci s partnery z Česka, Německa, Rakouska a Slovenska: pod www.pilsna-digitalis.eu/?lang=cs je volně ke... více
30.09.2015 - Aktuality
Pozvánka na seminář Predátoři, lovci a sběrači: Jak smysluplně a odpovědně publikovat ve společenských vědách? Podrobnější informace viz příloha. J. Vlasáková
24.09.2015 - Aktuality
Na základě konference "Aplikovaná antropologie ve veřejném prostoru", která se konala na půdě FHS UK, je nyní vyhlášen call pro tematické číslo antropologického časopisu CARGO na stejné téma.  Deadline pro krátké abstrakty je již příští týden - 30.září! Všechny informace... více
23.09.2015 - Aktuality, Pracovní příležitosti
Muzem v Chebu hledá studenty na dobrovolnou výpomoc v termínu 5.-9. října (1-2 dny podle individuálního času) při preventivním zásahu na archeologickém materiálu (textil, useň). Jedná se o výzkum pohřebiště. Práce bude probíhat pod vedením konzervátora a archeologa. Zájemci prosím... více
15.09.2015 - Aktuality, Pracovní příležitosti
Pro nově otevřené středisko v západních Čechách (Drahonice) vypisuje SUZ výběrová řízení na nově vzniklé pozice. Nabídka zaměstnání je aktualizována zde: http://www.suz.cz/uvod/nabidka-zamestnani/ - nabídka se bude v následujících dnech rozšiřovat. Akruální informace pro dárce a... více

Z publikací a filmů

Lenka Budilová a Marek Jakoubek (eds.)
CZ, 2013, 10 min, Paula Ďurinová, Petra L. Burzová, Jiří Majer
CZ, 2013, 6 min, Barbora Novotná, Maria Alvarez, Martin Musil
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.