Praktické semináře ZS 2019/2020
14.10.2019 - 30.11.2019
Jedinečné parktické semináře otevřeny!
Krize bydlení - Ukončování bezdomovectví - Sociální bydlení
11.10.2019
Konference Krize bydlení - Ukončování bezdomovectví - Sociální bydlení
Labyrintem zločinu a chudoby
22.02.2019
Publikace kolektivu BRIZOLIT.

Katedra antropologie (KSA) je pedagogickým, badatelským a výzkumným pracovištěm Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Katedra zajišťuje výuku oboru Sociální a kulturní antropologie (SKA), a to na bakalářské i navazující (magisterské) úrovni, výuku oboru Antropologie populací minulosti (APM) na navazující (magisterské) úrovni a doktorský program Etnologie (ETN). Vedle výuky je na KSA pěstována rozsáhlá výzkumná činnost, a to v oblasti sociální a kulturní antropologie (resp. etnologie) a biologické antropologie.

Smyslem výuky antropologie a etnologie na KSA je poskytovat studentům teoretickou, praktickou a metodologickou průpravu pro profesní uplatnění v rolích specialistů 1. na témata vztahující se především ke kulturní a sociální rozmanitosti soudobých komplexních společností (SKA, ETN) a 2. na témata studia života minulých populací především na základě lidských pozůstatků (APM).

Nástěnka

29.07.2020 - 30.06.2021 - Aktuality, Všeobecné informace a pokyny, Zprávy katedry
pondělí 31.8.2020 odevzdání disertačních prací pondělí  7.září 2020 - odevzdání tezí disertačních prací říjen 2020  - termín SDZ Dokumenty potřebné k SDZ naleznete zde: http://www.antropologie.org/cs/dokumenty-k-sdz Podklady pro SDZ odevzdávejte na studijním oddělení k... více
23.11.2020 - 03.12.2020 - Aktuality, Stáže a stipendia, Zprávy katedry
Vážení studenti, v příloze naleznete informace k vyhlášení výběrového řízení v rámci programu INTER-21 (FREE MOVERS). J. Vlasáková
06.10.2020 - 01.11.2020 - Aktuality
Česká asociace pro sociální antropologii (CASA) vyhlašuje pátý ročník soutěže o nejlepší studentskou (bakalářskou a magisterskou) práci v oblasti sociální antropologie.
22.06.2020 - 19.10.2020 - Aktuality, Zprávy katedry
Výzva pro podávání příspěvků na podzimní Studentskou antropologickou konferenci v Plzni (26. 11. 2020) zveřejněna!
20.07.2020 - 24.09.2020 - Aktuality, Zprávy katedry
Vážení studenti, Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na bakalářské a navazující magisterské obory pro akademický rok 2020/21. Přihlášky na bakalářské a magisterské obory se podávají elektronicky s uzávěrkou do 31. srpna 2020. Informace... více

Z publikací a filmů

CZ, 2013, 6 min, Petr Bouška, Šárka Kadlecová, Lubomír Lupták
Studio vizuální etnografie
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.