Katedra antropologie (KSA) je pedagogickým, badatelským a výzkumným pracovištěm Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Katedra zajišťuje výuku oboru Sociální a kulturní antropologie (SKA), a to na bakalářské i navazující (magisterské) úrovni, výuku oboru Antropologie populací minulosti (APM) na navazující (magisterské) úrovni a doktorský program Etnologie (ETN). Vedle výuky je na KSA pěstována rozsáhlá výzkumná činnost, a to v oblasti sociální a kulturní antropologie (resp. etnologie) a biologické antropologie.

Smyslem výuky antropologie a etnologie na KSA je poskytovat studentům teoretickou, praktickou a metodologickou průpravu pro profesní uplatnění v rolích specialistů 1. na témata vztahující se především ke kulturní a sociální rozmanitosti soudobých komplexních společností (SKA, ETN) a 2. na témata studia života minulých populací především na základě lidských pozůstatků (APM).

Nástěnka

29.01.2015 - 30.09.2015 - Aktuality
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte nám touto cestou informovat vás o výzvě k zasílání článků k připravovanému monotematickému číslu odborného recenzovaného časopisu Acta Fakulty filozofické ZČU s názvem: Vězeňství po česku. Více informací naleznete v příloze.
29.01.2015 - 07.04.2015 - Aktuality
Katedra dějin umění a kulturního dědictví Ostravské univerzity v Ostravě zve na VI. ročník mezinárodní doktorandské konference s názvem Kreativní město, která proběhne13. května 2015 v Ostravě. Bližší informace, Call for papers a přihlášku naleznete v příloze
17.03.2015 - 31.03.2015 - Aktuality, Stáže a stipendia, Zprávy katedry
Katedra antropologie FF ZČU vyhlašuje dodatečné výběrového řízení na zahraniční studijní pobyty ERASMUS+ na akademický rok 2015/2016. Termín uzavření přihlášek je 31. března 2015! Využijte jedinečné možnosti studovat semestr na zahraniční univerzitě. Více informací naleznete v příloze... více
25.02.2015 - 25.03.2015 - Aktuality, Stáže a stipendia
Sekce sociální patologie Masarykovy české sociologické společnosti a prof. Michael Benes (RMIT University Melbourne) vyhlašují 6. ročník vědecké soutěže pro studentské práce v oborech sociální deviace – kriminologie - sociální patologie – sociologie ohrožených skupin –... více
03.02.2015 - 15.02.2015 - Aktuality
CALL FOR PAPERS The European Urban Research Association and the Lucian Blaga University of Sibiu, Romania cordially invite you to the 2015 EURA Conference Transforming cities, transformative cities Sibiu, Romania 17-20 September 2015 Cities are dynamic places, where change is the... více

Z publikací a filmů

Gabriela Fatková (a kol.)
CZ, 2013, 6 min, Zoe Aiano, Maria Gutowska, Zeynep Turhalli
Studio vizuální etnografie
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.