Katedra antropologie (KSA) je pedagogickým, badatelským a výzkumným pracovištěm Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Katedra zajišťuje výuku oboru Sociální a kulturní antropologie (SKA), a to na bakalářské i navazující (magisterské) úrovni, výuku oboru Antropologie populací minulosti (APM) na navazující (magisterské) úrovni a doktorský program Etnologie (ETN). Vedle výuky je na KSA pěstována rozsáhlá výzkumná činnost, a to v oblasti sociální a kulturní antropologie (resp. etnologie) a biologické antropologie.

Smyslem výuky antropologie a etnologie na KSA je poskytovat studentům teoretickou, praktickou a metodologickou průpravu pro profesní uplatnění v rolích specialistů 1. na témata vztahující se především ke kulturní a sociální rozmanitosti soudobých komplexních společností (SKA, ETN) a 2. na témata studia života minulých populací především na základě lidských pozůstatků (APM).

Nástěnka

09.02.2022 - 31.08.2022 - Aktuality, Všeobecné informace a pokyny, Zprávy katedry
středa 31.8.2022 odevzdání tezí disertačních prací/disertačních prací říjen 2022  - termín SDZ Dokumenty potřebné k SDZ naleznete zde: http://www.antropologie.org/cs/dokumenty-k-sdz Podklady pro SDZ odevzdávejte na studijním oddělení k rukám pí. Tvrdé.
18.01.2022 - 30.04.2022 - Aktuality, Zprávy katedry
Fakulta filozofická ZČU vyhlásila přijímací řízení pro akademický rok 2022/2023. Katedra antropologie otevírá studijní program Sociální a kulturní antropologie pro uchazeče o bakalářské a navazující magisterské studium. Pro bakalářský studijní program je přijímací řízení vyhlášeno pouze pro... více
13.01.2022 - 13.04.2022 - Aktuality, Zprávy katedry
http://www.antropoweb.cz/webzin/index.php/webzin/issue/current
23.03.2022 - 11.04.2022 - Aktuality, Stáže a stipendia, Zprávy katedry
Vážení studenti, bylo vyhlášeno výběrové řízení INTER-22, “freemovers“ 3.kolo. Podrobnosti viz příloha. J. Vlasáková
16.03.2022 - 08.04.2022 - Aktuality, Stáže a stipendia, Zprávy katedry
Katedra antropologie FF ZČU vyhlašuje druhé kolo výběrového řízení na studijní pobyty v zahraničí v akademickém roce 2022/2023 na evropské univerzity. Přihlášky podávejte pomocí portálové aplikace ECTS výjezdy (na Vašem profilu portálu ZČU) nejpozději do 8. dubna 2022 (... více

Z publikací a filmů

Lenka Budilová a Marek Jakoubek (eds.)
CZ, 2013, 10 min, Paula Ďurinová, Petra L. Burzová, Jiří Majer
ČR, 2012, 24 min., M. Hertlová, T. Hirt, L. Hollerová,
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.