Katedra antropologie (KSA) je pedagogickým, badatelským a výzkumným pracovištěm Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Katedra zajišťuje výuku oboru Sociální a kulturní antropologie (SKA), a to na bakalářské i navazující (magisterské) úrovni, výuku oboru Antropologie populací minulosti (APM) na navazující (magisterské) úrovni a doktorský program Etnologie (ETN). Vedle výuky je na KSA pěstována rozsáhlá výzkumná činnost, a to v oblasti sociální a kulturní antropologie (resp. etnologie) a biologické antropologie.

Smyslem výuky antropologie a etnologie na KSA je poskytovat studentům teoretickou, praktickou a metodologickou průpravu pro profesní uplatnění v rolích specialistů 1. na témata vztahující se především ke kulturní a sociální rozmanitosti soudobých komplexních společností (SKA, ETN) a 2. na témata studia života minulých populací především na základě lidských pozůstatků (APM).

Nástěnka

30.05.2022 - 01.09.2022 - Aktuality, Všeobecné informace a pokyny, Zprávy katedry
Úřední hodiny sekretariátu KSA jsou každé pondělí a středu od 10:00 do 14:00. Kontaktní email: ksa1@ksa.zcu.cz.  
09.02.2022 - 31.08.2022 - Aktuality, Všeobecné informace a pokyny, Zprávy katedry
středa 31.8.2022 odevzdání tezí disertačních prací/disertačních prací říjen 2022  - termín SDZ Dokumenty potřebné k SDZ naleznete zde: http://www.antropologie.org/cs/dokumenty-k-sdz Podklady pro SDZ odevzdávejte na studijním oddělení k rukám pí. Tvrdé.
18.01.2022 - 30.04.2022 - Aktuality, Zprávy katedry
Fakulta filozofická ZČU vyhlásila přijímací řízení pro akademický rok 2022/2023. Katedra antropologie otevírá studijní program Sociální a kulturní antropologie pro uchazeče o bakalářské a navazující magisterské studium. Pro bakalářský studijní program je přijímací řízení vyhlášeno pouze pro... více
13.01.2022 - 13.04.2022 - Aktuality, Zprávy katedry
http://www.antropoweb.cz/webzin/index.php/webzin/issue/current
23.03.2022 - 11.04.2022 - Aktuality, Stáže a stipendia, Zprávy katedry
Vážení studenti, bylo vyhlášeno výběrové řízení INTER-22, “freemovers“ 3.kolo. Podrobnosti viz příloha. J. Vlasáková

Z publikací a filmů

Sládek Vladimír, Galeta Patrik, Blažek Vladimír (eds.)
CZ, 2014, 11 min, Monika Hertlová, Tomáš Hirt
CZ, 2013, 10 min, Paula Ďurinová, Petra L. Burzová, Jiří Majer
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.