Katedra antropologie (KSA) je pedagogickým, badatelským a výzkumným pracovištěm Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Katedra zajišťuje výuku oboru Sociální a kulturní antropologie (SKA), a to na bakalářské i navazující (magisterské) úrovni, výuku oboru Antropologie populací minulosti (APM) na navazující (magisterské) úrovni a doktorský program Etnologie (ETN). Vedle výuky je na KSA pěstována rozsáhlá výzkumná činnost, a to v oblasti sociální a kulturní antropologie (resp. etnologie) a biologické antropologie.

Smyslem výuky antropologie a etnologie na KSA je poskytovat studentům teoretickou, praktickou a metodologickou průpravu pro profesní uplatnění v rolích specialistů 1. na témata vztahující se především ke kulturní a sociální rozmanitosti soudobých komplexních společností (SKA, ETN) a 2. na témata studia života minulých populací především na základě lidských pozůstatků (APM).

Nástěnka

18.09.2022 - 14.10.2022 - Aktuality, Zprávy katedry
Své příhlášky na Studentskou antropologickou konferenci posílejte do 14. 10. 2022!!!
17.08.2022 - 30.09.2022 - Aktuality, Zprávy katedry
Vážené studentky, vážení studenti po dobu pracovní neschopnosti doc. Šmejdy se obracejte na dr. Hirta.
02.09.2022 - 06.09.2022 - Aktuality, Zprávy katedry
Harmonogram SZZ konajících se v termínu 5. a 6. září naleznete v příloze.
30.05.2022 - 01.09.2022 - Aktuality, Všeobecné informace a pokyny, Zprávy katedry
Úřední hodiny sekretariátu KSA jsou každé pondělí a středu od 10:00 do 14:00. Kontaktní email: ksa1@ksa.zcu.cz.  
09.02.2022 - 31.08.2022 - Aktuality, Všeobecné informace a pokyny, Zprávy katedry
středa 31.8.2022 odevzdání tezí disertačních prací/disertačních prací říjen 2022  - termín SDZ Dokumenty potřebné k SDZ naleznete zde: http://www.antropologie.org/cs/dokumenty-k-sdz Podklady pro SDZ odevzdávejte na studijním oddělení k rukám pí. Tvrdé.

Z publikací a filmů

Gabriela Fatková (a kol.)
CZ, 2013, 6 min, Barbora Novotná, Maria Alvarez, Martin Musil
CZ, 2013, 10 min, Paula Ďurinová, Petra L. Burzová, Jiří Majer
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.