Doc. PhDr. Ladislav Šmejda Ph.D. (26. 8. 1975 - 27. 11. 2022)
30.11.2022 - 31.12.2022
S hlubokým zármutkem vám oznamujeme, že nás dne 27. listopadu 2022 opustil náš kolega a kamarád Ladislav Šmejda
Přijímací řízení pro akademický rok 2022/2023
18.01.2022 - 30.04.2022
Katedra antropologie otevírá studijní program Sociální a kulturní antropologie pro uchazeče o bakalářské a navazující magisterské studium.
Oběť pro život: tradice a spiritualita dnešních Mayů
11.03.2021
Vyšla kniha Jana Kapusty Oběť pro život: tradice a spiritualita dnešních Mayů.

Katedra antropologie (KSA) je pedagogickým, badatelským a výzkumným pracovištěm Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Katedra zajišťuje výuku oboru Sociální a kulturní antropologie (SKA), a to na bakalářské i navazující (magisterské) úrovni, výuku oboru Antropologie populací minulosti (APM) na navazující (magisterské) úrovni a doktorský program Etnologie (ETN). Vedle výuky je na KSA pěstována rozsáhlá výzkumná činnost, a to v oblasti sociální a kulturní antropologie (resp. etnologie) a biologické antropologie.

Smyslem výuky antropologie a etnologie na KSA je poskytovat studentům teoretickou, praktickou a metodologickou průpravu pro profesní uplatnění v rolích specialistů 1. na témata vztahující se především ke kulturní a sociální rozmanitosti soudobých komplexních společností (SKA, ETN) a 2. na témata studia života minulých populací především na základě lidských pozůstatků (APM).

Nástěnka

30.11.2022 - 31.12.2022 - Aktuality, Zprávy katedry
S hlubokým zármutkem vám oznamujeme, že nás dne 27. listopadu 2022 opustil náš kolega a kamarád Ladislav Šmejda .
02.09.2022 - 06.09.2022 - Aktuality, Zprávy katedry
Harmonogram SZZ konajících se v termínu 5. a 6. září naleznete v příloze.
30.05.2022 - 01.09.2022 - Aktuality, Všeobecné informace a pokyny, Zprávy katedry
Úřední hodiny sekretariátu KSA jsou každé pondělí a středu od 10:00 do 14:00. Kontaktní email: ksa1@ksa.zcu.cz.  
09.02.2022 - 31.08.2022 - Aktuality, Všeobecné informace a pokyny, Zprávy katedry
středa 31.8.2022 odevzdání tezí disertačních prací/disertačních prací říjen 2022  - termín SDZ Dokumenty potřebné k SDZ naleznete zde: http://www.antropologie.org/cs/dokumenty-k-sdz Podklady pro SDZ odevzdávejte na studijním oddělení k rukám pí. Tvrdé.

Z publikací a filmů

CZ, 2013, 6 min, Zoe Aiano, Maria Gutowska, Zeynep Turhalli
CZ, 2014, 11 min, Monika Hertlová, Tomáš Hirt
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.